آرشیف

2017-7-2

محمدگل پویا

انحصار قدرت توسط غنی و تیم اش !

وقتی بحث انحصار و تمرکز قدرت مطرح میشود، یک عده افراد کوشش میکنند که این موضوعات را به نحوی دیگری توجیه نمایند. بارها از نظام متمرکز و تک قطبی کردن قدرت شکایت شده و بیشتر روشنفکران کشور به این نظر اند که نظام متمرکز جواب گوی خواست های مردم افغانستان نیست؛ اما گوش شنوا و چشم بینای وجود ندارد. در کنار تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه‌ی قدرت، تمرکز زدایی قدرت، بحث قابل تامل است که باید نهادینه گردد. 
 در حکومت وحدت ملی قدرت سیاسی به اساس قوم و روابط تیمی تقسیم شده و پست های کلیدی مانند (وزارت دفاع ، اداره امور ،مشاروریت امنیت ، ریاست عمومی امنیت ملی ، وزارت مالیه ،انکشاف دهات ، ارگانهای محلی ..وغیروزارت ها ) متعلق به یک تیم و قوم خاص بوده و بشکل انحصاری رهبری میشود. برای خاک انداختن به چشم ملت میلیونی افغانستان با اصرار باداران خود حکومت نمایشی را با یک تفاهم نامه حکومت وحدت ملی را تشکیل داده اند و خلاف قانون اساسی کشور، در قالب حکومت وحدت ملی ریاست اجرائیه ایجاد گردید در حالیکه ریاست اجرائیه هیچ صلاحیت اجرائی نداشته و فقط برای فریب مردم و فرو کش کردن احساسات مردم بود و از طرف دیگر که طرفداران داکتر عبدالله عبدالله که در زمان انتخابات از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت کرده بودند، خیلی توقعات بالای داشتند؛ اما به مرور زمان دیده شد که ریاست اجرائیه هیچ صلاحیت اجرائی ندارد و هوا داران تیم اصلاحات و همگرایی از وی نا امید و آزرده خاطر در جای خود نشستند. 
غنی با پلان ها و نقشه های دقیق خود دو نشان را فقط بایک تیر زد هم با عبدالله و حامیانش کنار آمد و هم محبوبیت تیم اصلاحات و همگرایی را به انزوا کشانید. غنی واقعآ سیاست گر ماهر با برنامه و یک متعصب زیرک و هوشیار میباشد هر بار که تیم اصلاحات همگرایی ، جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و دیگر جریانها و احزاب همسو میخواهند به برای گرفتن حق خویش اقدام نمایند، غنی با بسیار خونسردی با یکی شان کنار میاید و مانع وحدت و همدیگر پذیری شان میشود. برادرانی که امروز خود را تکه داران قوم تاجک معرفی میکنند در معاملات سیاسی همیشه ناکام بودند و نتوانستند که جوابگوی خواسته های حامیان خود باشند و هرچند دور هم جمع میشوند بازهم دست های است که میان شان درز و اختلاف نظر ایجاد می کند و همین بزگواران که از نام تاجک و مجاهد بودن برای تامین منافع شخصی خود استفاده میبرند واینها هم نتوانستند در سیاست موفق باشند و به صراحت گفته میتوانیم اینها هم نمیتوانند که نماینده گی از تمام اقوام تاجک ، ازبیک ، هزاره  نمایند و در نتیجه گفته میتوانیم که اینها  با برنامه های  پاشیده خود همواره در مقابل تیم فاشیست ناکام بودند و هیچگاه رهبران خوبی نخواهند شد. 
 پس نتیجه‌ی تحقیق و برداشت های من اینست که رئیس جمهور غنی مهارت و زیرکی که دارد در موارد ذیل تا هنوز موفق و پیروز و برنده میدان سیاست بوده است: 
1- برای برنده شدن در انتخابات با جنرال دوستم تفاهم کرد رای تمام حامیان دوستم را ازآن خود کرد و هم در کمپاین های انتخاباتی از منابع مالی دوستم مصرف کرد؛ اما با مهارت و زیرکی تمام دوستم را سلب صلاحیت نمود و از صحنه سیاست کنار زد که اکنون او هیچ صلاحیتی ندارد فقط نام نهاد معاونیت اول است و بس! 
2- احمد ضیا معسود را در کنار خود گرفت و وی را نماینده با صلاحیت خود در امور حکومت داری خوب تعین نمود اما دیری نگذشت که احمد ضیا مسعود به رسانه علیه انحصاری گرایی ، قوم گرایی آقای غنی صدا بلند کرد که در نتیجه غنی او را از وظیفه برکنار کرد. 
3- غنی با برنامه ی از قبل تعین شده منظم به مزار رفت و در انجا با استاد اعطا محمد نور تفاهم کرد و به نحوی توانست استاد اعطا را از خود راضی بسازد و در بین اعطا و تیم جمعیت توانست درز ایجاد کند. و نهایتا در این مراسم گرامی داشت از سالگرد وفات مارشال فهیم، بخاطر رای دادن به عبدالله از مردم معذرت خواهی کرد اما دیری نگذشت که غنی وعده های که برایش داده بود عملی نکرد . 
4- غنی با پروسه صلح نمایشی حکمتیار را بکابل با آورد و حلقه فاشیست های تکمیل گردید. 

غنی با این خط مشی خود و تیم فاشیست و انحصار گر خود تا 50 سال دیگر نیز در قدرت خواهند بود و پروژه حذف اقوام و انحصارگری قدرت دوام خواهد کرد.
پس حالا و قتش است که همه قلم بدستان و تحصیل کرده گان برای تحقق عدالت اجتماعی ، تقسیم عادلانه قدرت همه باهم مثل مشت واحد عمل نموده و مردم را از نقشه ها و برنامه فاشیست ها باخبر بسازند و هر کس در حد توانای خود برای مردم آگاهی دهی نمایند تا باشد دیگر ملت ما نه فریب رهبران تکه دار و معامله گر و نه هم فریب  فاشیست های انحصارگر را بخورند.

محمدگل " پویا "
فعال جامعه مدنی 
10 سرطان 1396