آرشیف

2023-1-4

Shahla Latifi

انبوه لبانم

من زیر بال پدر ادیب و ترقی‌خواه و مادری پرورش یافته(سطح بالای اجتماعی)، عاشق ادبیات، هنر و آزادی تربیت شدم. این قطعه شعر خودمانی از درون خواست و احساس یک زن مستقل و آزاداندیش می‌گوید؛ زنی که به چشم جامعه و مردم متعصب و کورذهن (خار مغیلان) است:

می‌خواهم من در برابر تو به لرزه بی‌افتم

می‌خواهم تو در برابر من به لرزه بی‌افتی

می‌خواهم اندامم را با تو دونیم کنم

احساسم را

گرمی دستانم را

اشکهای هیجان

و لحظه های شیرین لذت را با تو دونیم کنم

می‌خواهم من لبان تو را ببوسم

زبان نیاز تو را بیاموزم

و وقتی به من نگاه می‌کنی

به روی سینه ات رخسارم را تکیه دهم

تا هر طور دلت خواست از تنم گل بچینی

می‌خواهم من بانوی یک شب و یک روز تو باشم

با تو در گوشه هستی آشیانه ای بسازم

می‌خواهم تو مالک یک شب و یک روز من باشی

نقاش

موسیقی‌دان

شاعر

فقط عاشق من باشی

می‌خواهم از انبوه لبانم

نشانه عشق را پیدا کنی

از حافظه من روزهای تلخ را پاک کنی

می‌خواهم من در یک شب و یک روز

زن بی‌نظیر تو باشم

زنی از جنس گلها

تا روزها با شعر

گاهی با عشق

و شبهای زیادی با یادهای شیرین یک شب و یک روز

در ذهن تو

در ذهن خود

انقلاب های صلح برپا کنم.

شهلا لطیفی

چهار جنوری ۲۰۲۳(میلادی)

https://www.facebook.com/shahla.wallizada