آرشیف

2015-3-21

ضیا باری بهاری

امسال نـوروز نــــدارم

من هموطنم را در پرتگاه نیستی در سایۀ ارواح خبیثه دیده ام، ای پروردگار کمکش کن تا از این ورطه بدبختی نجات یابد.
 

امسال نوروز ندارم

جنایت کاران و مزدوران "تازی" دیروز نوروز "فرخنده" ام را به آتش زدند؛ اما این وحشیان درنده خوی و حامیان بیابانگرد شان خوب به خاطر داشته باشند، که جمال ناصرها و مصطفی کمال های افغان در راه اند و فردا مجسمه ی لاجوردین "فرخنده" آزادمنش را بر فراز کوهی آسمایی کابل عزیز بروی خاکستر اجساد و استخوانهای پوسیده ای این داعش صفتان "دوشمشیره" ی کشورم بلند خواهند کرد. قول معروف است: «مورچه وقتی که مرگش نزدیک شود بال می کشد» این جنایتکاران و سیه دلان قرن 21 از همین حالا سالگرد مرگ خویش را پیشاپیش جشن گرفته اند.
تفو به ارواح خبیثه باد!
ــ تصویر را از صفحۀ فیس بوک یکی از دوستانم به عاریت گرفته ام.
با درود ضیا باری بهاری