آرشیف

2017-1-26

الحاج عبدالشکور دهزاد

الهی مالک الملکی ، قدیمی

الهی مالک الملکی ، قدیمی
توانائی و رحمان و رحیمی

پناه بردم به ذات ذوالجلالت
ز شر نفس شیطان الرجیمی

گنه کارم ولی امید وارم
خداوندا ! که ستار و علیمی

توئی داننده ی پیدا و پنهان
نداری مثل و مانند و سهیمی

الهی لا مکان و لا شریکی
لک الملک و لک الحمد و کریمی

ترا زیبد صفات کامل تو
که در دنیا و در عقبا زعیمی

ز مایان در گذر ای خالق پاک
که تو خود صاحب خلق عظیمی

ببخشا ایکه غفار الذ نو بی
به دهزاد سیه روئی اثیمی