آرشیف

2015-11-24

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

الحاج مولوی ابوبکر «صدیقی غوری» رئیس محکمه استیناف ولایت دایکندی

بخش فرهنگی وارتباطات دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

پیام تبریکی

تقرر فاضل محترم الحاج مولوی ابوبکر «صدیقی غوری» بحیث رئیس محکمه استیناف ولایت دایکندی را به کافه مردم شریف و باعزت غور تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند عالم توفیقات مزید در پیشبرد چنین وظیفه ی خطیر را درروال کنونی به ایشان مسئلت می نمائیم .
جناب محترم الحاج مولوی ابوبکر «صدیقی غوری» یکی از علمای دانشمند، فاضل و با تقوای غورباستان بوده  عزتقررشان دراین پست حساس سبب خواهد شدتا به نابسامانی های که درمحاکم داکندی جریان داشته، نقطه پایان بخشندوایشان با درایت و صداقت که داشته ودارند، مسلمأ در کاهش تمام فساد ها، مزیدأ کمک می نمایند، به امید موفقیت بیشتر شان.
بنیادفرهنگی جهانداران غوری آرزومند است بارسالت که علمای معزز ما در قلع و قمع نابسامانی ها درکشور دارند جناب حاجی مولوی صاحب  صدیقی غوری بتوانند برای تأمین عدالت و رسانیدن پیام حق به همه آحاد کشور بخصوص غورباستان موفقیت های چشمگیری داشته باشند.