آرشیف

2016-1-25

داؤد عطایی قندهاری

افغانستان و مافیای رسانه هـــــا

سوء استفاده جویی طلوع نیوز ازقتل خبرنگاران، بهدف خودتبلیغی و مظلوم نمایی، به حدی اغراق امیز شده که عدهء ازکارآگاهان، این احتمال را مطرح کرده اند که این حادثه کار عوامل پشت پردهء خودشبکهء طلوع بوده است!
شبکه طلوع در سال ۲۰۰۴ توسط گروپ مابی ، متشکل از ۱۸ تن مستشار نظامی و پول ادره انکشافی ایالات متحده امریکا ایجاد گردید. سعدمحسنی ، افغان تبار متولد انگلیس مؤسس این شبکه درسال 2003با پشتیبانی مالی سازمان استخباراتی امریکا در کابل ، سازمان مافیایی –مابی- را غرض فعالیت در عرصه رسانه (Media Mogul) شکل داد. روبرت مردوک، ریئس نیوز کارپوریشن گرداننده یک امپراطوری رسانه است! وی مهرهء فعال سازمانهای استخباراتی بریتانیا ، اسرائیل و امریکا در عرصهء رسانه و میدیا می باشد. 
تام فریستن سابق ریئس MTV و Viacom، و استاداسعد محسنی ، هدف فعالیتهای استخباراتی به طور منظم به افغانستان سفر میکرد. آقای فریستن شاگردخود، آقای محسنی را به (روپرت مردوک) معرفی کرد. و به سفارش وی ایالات متحده امریکا سرمایهء بالغ بر ۲۲ میلیون دالر را در سال ۲۰۰۴ توسط اداره (USAID) به گروپ مابی و شخص سعد محسنی پرداخت کرد تا یک رسانهء فعالی را در افغانستان تأسیس کند. و از همان زمان شبکه ئ طلوع با پشتیبانی کامل مافیایی میدیا غرب یعنی بی بی سی و صدای امریکا ظهور کرد… 
افشای وابستگی های مالی و معنوی شبکه طلوع به مافیایی مدیایی باعث بدنامی های این شبکه در بین مردم افغانستان گردیده است. به همین دلیل مافیایی استخباراتی پشتیبان این شبکه هر چند وقت بعد یک غوغای را به راه می اندازند تا محبوبیت از دست رفته این شبکه رسوا را ترمیم کنند!!
مدتهاست که عوامل مافیایی قدرتمند، سعی دارند تا شبکهء طلوع را به یک خبرگزاری یکه تاز وبی رقیب در افغانستان مبدل کنند تا از این طریق افکار عمومی مردم را در مشت خود داشته باشند. عده ای اعتقاد دارند که بسیاری از رسانه ها بخصوص شبکهء طلوع آنتن ناتوی رسانه در افغانستان است! چراکه از خصوصیات بارز این خبرگزاری اینست که در بارهء جنایات قوای صلیبی ناتو در افغانستان هیچ گزارش مهمی نشر نمی کند، بلکه اهداف ان دقیقا منطبق بر اهداف قوای ناتو در افغانستان است. وهمانند بی بی سی در امر تفرقه و تحریک احساسات قومی و لسانی بشدت فعال است. گرایشات قومی و لسانی در این شبکه غیر قابل پنهان کردن است… 
گزارشات این شبکه در مورد حوادث قندوز و هلمند ؛ یا ترور مردم هزاره و پشتون، کاملا متفاوت، دوگانه و جانبدارانه است. و همانند بی بی سی و صدای امریکا همواره می کوشد تا حوادث افغانستان را رنگ و لعاب قومی و فرقه ئ بدهد و بدین وسیله توجه مردم را از جنایا و تجاوزات قوای صلیبی ناتو منحرف بکند.
از انجایی که در دنیای امروز جنگ ها اغلب جنگ رسانه و میدیا است و قوای صلیبی ناتو برای توجیه تجاوزات و جنایات خودشان و به هدف سلطه بر افکار عمومی جهان، حد اکثر سوء استفاده جویی از رسانه ها را می کنند، بنا براین طرح این احتمال که قتل خبرنگاران کار عوامل استخباراتی پشتیبان طلوع بوده باشد، بعید به نظر نمی رسد!! 
طلوع – و امثالهم- همواره توجیه گر تجاوزات و جنایات قوای امریکا و ناتو بوده و هماهنگ با اهداف تبلیغاتی استعمارگران در امر تفرقه افگنی عمل کرده اند. 
امروزه اغلب مردم افغانستان به خوبی می دانند که اخبار و گزارشات طلوع نیوز کاملا یکجانبه ، جهت دار و غیر عادلانه است. و به طرز ملموسی با رسانه های ایران و انگلیس همصدا می باشد. و مصالح عالیه جامعه افغانستان را هرگز مراعات نمی کند. به همین دلیل انتقادات زیادی متوجه این نوع رسانه ها است. و مافیای پشت پرده ئ این شبکه ها برای اینکه مخالفان خود را ساکت کنند هرچندگاهی به چنین بازی های تبلیغاتی و نمایشی دست میازند!! 

داؤدعطایی – قندهاری
چهارم دلو 1394