آرشیف

2017-7-10

afrotan

افغانستان دربند نقابداران روشنفکر!

با رعایت فواصل معقول که درفن بیان فرآیند ملت سازی وجود دارد نردبان صعود و نزول را آرأ عمومی شهروندان یک کشور تعیین میسازد اما دراینکه از پله های این نردبان (زینه )چه کسی و چه جریانی بالا خواهند رفت ! جایی تردید وسوال وجود دارد . همه میدانند و میدانیم که شرائط سیاسی و اجتماعی کشور ما نهایت پیچیده است اما چنانچه در بخش اول این یادداشت به عرض رساندیم
 

http://www.dailymotion.com/video/x5t17le_

قرنهاست که مردمان مختلف با تمدن های گوناگون بدون آنکه از جغرافیای امروزی افغانستان عبورکنند به نیم قاره هند رسیده اند و برای هفتصد سال فارسی زبان اداری و نظامی  هندوستان بود و دراوج  چنین تحول بزرگ در نیم قاره هند بود که صدای آن درسراسر افغانستان امروزی ومساجدی از  آسیای میانه شنیده می شد . بدون شک آن فرهنگ والای شرقی که تحمل وبردباری ، آزادی و عرفان اسلامی  را حمل مینمود و در مناره های قدرت آن روزگاربر  دلهای ازعارفان وصلح طلبان می نشست  و  موجی ازامید و  آزادی خواهی و استقلال طلبی را ایجاد میکرد که  بدون تردید ، مثنوی معنوی اثر عارف جاویدان تاریخ مولانا جلال الدین بلخی و آثاری از بوستان و گلستان که اندیشه های ناب سعدی شیرازی را با سچمه های ازعدالت و عرفان در دهلیزهای تاریخ قفقاز و آسیای میانه حک زده است اما ناگهان گروهی از ماجراجویان با شعار پرولتاریای جهان متحد شوید  لباس انقلاب و طبقه کارگرد را برتن کردند ودراکتبر ۱۹۱۷ بزرگترین اما درعین حال خونین ترین انقلاب بلشویکی را در روسیه به پیروزی رساند که بنا بر برخی تخمین‌ها وآمار ها  در فاصله ۱۹۲۹  تا ۱۹۳۳ حدود پنج میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی به قتل رسیدند .

ادامه مطلب در اینجا