آرشیف

2018-12-5

غلام رسول مبین

اعلان نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان – غور،

در غور به صورت مجموع 108633 رای استعمال شده است. 
برای غور 6 کُرسی به مجلس نمایندگان، سهمیه داده شده است. ازین جمله 4 مرد و 2 زن به نمایندگی از مردم غور به این خانه میروند. در انتخابات پیشرو، دو قشرِ از مردمان غور به مصاف هم رفتند، یعنی نامزدان جوانان و نامزدان کهنسالان. درین عرصه، جوانان نتوانستند که برای خود نماینده یی ویا نشانیِ سیاسی پیدا کنند. برای خودم متاسفم، چون جوانم.

 1. محمد ابراهیم ملکزاده – 18448 رای. 
 2. عطا محمد دهقانپور – 10181 رای. 
 3. گلزمان نایب – 8926 رای. 
 4. کرام الدین رضازاده – 7163 رای. 
 5. فاطمه کوهستانی – 5322 رای.
 6. رقیه نایل – 3969 رای. 
 7. عبدالظاهر تمیم – 6571 رای.
 8. محمد شریف مرادی – 6425 رای. 
 9. محمد رضا عالمی بلخی – 6056 رای. 
 10. عبدالقدیر غفوری – 4972 رای. 
 11. نادر شاه بحر – 4796 رای. 
 12. امان الله بیک – 4554 رای. 
 13. خدایار واقف – 4416 رای. 
 14. الحاج جنرال خدایار قدسی – 2885 رای. 
 15. حیدر علی اعتمادی – 2847 رای. 
 16. سیما جوینده – 2569 رای. 
 17. محبوب اکبری – 2159 رای. 
 18. عبدالله هیواد – 1698 رای. 
 19. همایون خادم – 1334 رای. 
 20. سید علی آقا مشفق – 1272 رای. 
 21. عزیزه افضلی – 822 رای. 
 22. گلفیروز غفوری – 537 رای. 
 23. همایون حکیمی – 313 رای. 
 24. محمد موسی ساغری – 139 رای.
 25. عبدالقادر امامی غوری – 83 رای. 
 26. مولوی دین محمد عظیمی – 63 رای. 
 27. کمال الدین ساید – 52 رای. 
 28. فضل احمد – 32 رای. 
 29. سید عزیز سیرت – 22 رای. 

به نتایج ابتدایی اشخاص که برنده اعلان شدند – دو مرد مجاهد، دو مرد خلقی، یک زن مجاهد/تاجر و یک زن دیگر نیز خلقی میباشد، در پارلمان افغانستان به مصاف هم قرار دارند (ازین نگاه عجب پیشرفته). ولسوالی لعل که قبلا 50 فیصد کرسی غور را صاحب بودند، اینبار آسیب پذیر شدند. به قول استاد خلیل احمد مبارز، شش ولسوالی پشتِ بند، مثل همیش آسیب پذیر اند. چون یک نفر میخواهند ولی تَک نفر میخواهند. اقوامِ زیادی به اثر دنباله روی، بی اتفاقی و مداخله شخصیت های مغرض هنوز هم متضرر و محروم اند. 
جای هیچگونه تشویش و نگرانی نیست، در صورتیکه این شکست ها برای شکست خورده ها درس عبرت و آموزنده باشد و برای کامیاب ها درسِ امانت و نیکویی کننده. 
 
سبز و خرم باشید. 
غلام رسول مبین
غور، شهر چغچران
14 قوس 1397 هـ.ش.