آرشیف

2023-11-12

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در مورد نسل‌کُشی حکومت اسرائیل و حملۀ گروه تروریستی حماس

 

به پیش در صف جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر!

 

آمار نسل‌کُشی و پاکسازی اتنیکی در غزه در هر ثانیه یی که می گذرد رو به افزایش است؛ این جنایات هولناک به وسیلۀ حکومت اسرائیل با سیاست های اولترا فاشیستی به همکاری و هم‌دستی مستقیم ایالات متحدۀ امریکا و تعدادی از دولت های اروپایی در این چهار هفته وقفه ناپذیر و شبانه روزی جریان دارد. حکومت فاشیستی و تروریستی نتانیاهو و متحدانش این کشتار جمعی و نهایت بی‌رحمانه را دفاع مشروع و پاسخ به حملۀ تروریستی گروه حماس در هفتم اکتبر که منجر به کشته شدن یک هزار و چهارصد تن و گروگان‌گیری صد ها تن و زخمیان بی‌شمار گردید، قلمداد می‌کند.

تعدادی از دولت های اروپایی و دولت امریکا از یک سو عملاً مدرن‌ترین سلاح های کشتار جمعی و هر نوع امکانات مادی و معنوی را برای نسل‌کُشی هرچه بیشتر در اختیار دولت فاشیستی و اپارتاید اسرائیل می‌گذارند و از سیاست‌های صهیونیستی نتانیاهو دفاع می‌کنند و از سویی هم به ظاهر در محضر رسانه ها اکت و ادای نگرانی و دلواپسی از کشتار غیرنظامیان به خصوص کودکان و زنان را به نمایش می‌گذارند.

سران کشورهای عربی و به همین گونه کشورهایی چون روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و … همانند همتایان غربی شان از یک طرف در نقش کلید دار جعبۀ صلح ظاهر می‌شوند و از سوی دیگر عملاً آتش بیار معرکه هستند. این عملکرد و اظهارات ضد و نقیض هر دو بلوک نظام سرمایه‌داری جهانی در حالی صورت می‌گیرد که دو میلیون و سه صد هزار انسان در زندانی بنام غزه ابتدا از آب، غذا و برق محروم شدند و بعد به وسیلۀ مخوف‌ترین و هراس آورترین ارتش تروریستی به رهبری نتانیاهو هر لحظه بیشتر از پیش از زمین و آسمان به سلاخی کشیده می‌شوند. هزاران کودک، زن، کهن سال و نوجوان زیر آوار و خرابه های ناشی از بمب‌باران زمینی و هوایی نیروهای اسرائیلی مفقود و ناپیدا شده‌اند؛ کمتر مسکن و مکان مُلکی و غیرنظامی یی مانده است که مورد اصابت موشک‌ها و بمب افگن های نیروهای اسرائیلی قرار نگرفته باشد. اگر همه نه، اغلب خانواده ها عضوی از اعضای شان شامل لیست کشته شده‌گان، زخمی‌ها و گم شده‌ها است، تعداد زخمی های ثبت شده از مرز بیست و سه هزار تن گذشته است، احصائیۀ کشته شده ها و ناپدید شده‌گان هر لحظه در حال افزایش است؛ آمار تخریب، خراب سازی و ویران‌گری عمدی اماکن رهایشی، بیمارستان ها، مکاتب و همۀ ساختمان های عام المنفعه وحشتناک و غیر قابل محاسبه است. اوضاع و احوال عمومی نه تنها که در نوار غزه، کرانۀ باختری و کشورهای منطقه که در سراسر جهان بسیار ملتهب و پُر از آشوب است.

ایالات متحدۀ امریکا رسماً یک صد و چهار میلیارد دالر را برای ادامۀ این قتل عام بشری و تحقق سیاست های صهیونیستی به حکومت فاشیستی نتانیاهو تصویب کرد. انگلستان، فرانسه و آلمان همچنان از این نسل‌کُشی حمایت کرده و عملاً به هر نوع کمک نظامی و غیرنظامی به حکومت اسرائیل متعهد اند.

بشریت برابری طلب در سراسر جهان خواستار فوری قطع نسل‌کُشی و جنایت بشری از سوی اسرائیل و حامیانش در غزه و کرانۀ باختری استند. بزرگترین اعتراض های مردمی از امریکا تا به تک تک شهرهای اروپا، آسیا، افریقا و استرالیا علیه نسل‌کُشی و هولوکاست قرن بیست ویکم در جریان است؛ مردم برابری طلب در بیشتر این کشورها بر دولت های حاکم فشار آورده اند که علیه این جنایت بشری موضع قاطع و انسانی داشته باشند. نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل تا همۀ سازمان های حقوق بشری و انسانی که در ابتدا به نوعی بر واقعیت این هولوکاست اعراض و پشت کرده بودند، امروز در آخرین اظهار نظرهای شان به حکم  فشار مردم از پایین در سراسر جهان نتوانستند حقایق را پنهان کنند. تعدادی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی چون ایرلند، ناروی، اسپانیا عملاً علیه این نسل‌کُشی موضع گرفتند و اعلامیه صادر کردند.

در پایان روز هفتم اکتبر کارشناسان و مدیای زرد بورژوازی کماکان در هر دو طرف، جهت وسعت یافتن هرچه بیشتر این فجایع هولناک مدال پیروزی و بُرد را به قیمت جان صدها نفر از شهروندان غیر نظامی اسرائیلی به گردن گروه تروریستی حماس آویختند، و از ضعف استخباراتی و نظامی ارتش اسرائیل سخن گفتند، از آن روز به بعد که تا کنون ماشین انسان‌کُشی حکومت اولترا راسیستی اسرائیل دارد قتل عام و نسل‌کُشی می‌کند این داوران سفله جبهه عوض کردند و گویا در دفاع مشروع اسرائیل این هولوکاست را قدرت ارتش این حکومت و پیروزی آن قلمداد می‌کنند. در حالی که در این کشمکش خونین و دهشتناک تا کنون هیچ آمار رسمی یی از کشته شدن نظامیان و ارتش اسرائیل و بیشتر اعضای گروه تروریستی حماس نشر نشده است.

در حمله‌یی که گروه حماس در هفتم اکتبر بر یک جشنوارۀ موسیقی انجام داد، بخشی از کشته شده ها از کنش‌گران صلح و افراد ملکی بودند و به همین گونه زنان و کودکانی که به گروگان گرفته شدند.  در حمله  و اقدام وحشیانۀ نتانیاهو به نوارغزه و کرانۀ باختری هم در این چهار هفته بیشتر کشته شده‌گان که همین اکنون آمار آن از مرز ده هزار گذشته است و هیچ بعید نیست که تا فردا و پس فردا مرز پانزده هزار و بیست هزار را در نوردد، اغلب کودکان، زنان و در کل مردم محروم مُلکی استند که در چنبرۀ دو نیروی جانی گرفتار اند و این چنین هستی و زنده‌گی شان به نیستی و تباهی کشیده می‌شود.

آنچه هم اکنون جلو چشم جهانیان در غزه اتفاق افتاده و می‌افتد نه مبارزه علیه تروریسم اسلامی و نیروهای شروری چون حماس، بلکه نسل‌کُشی، قتل عام و نابودی مردم فلسطین و راندن آن‌ها به بهانۀ مبارزه با تروریسم از این سرزمین است؛ بر مبنای قوانین بین المللی بورژوایی نیز این یک جنایت آشکار جنگی است. جنگ و بربریت جاری در غزه، بر خلاف آن‌چه از جانب نهادهای رسمی و رسانه‌ها بستر اصلی روایت می‌شود، جنگ اسرائیل و حماس نیست؛ بلکه این جنگ در متن تحولات کنونی و عروج قدرت های جدید و شکل‌گیری قطب‌های متعارض و رقیب و اقتصاد سیاسی آن معنی پیدا می‌کند.

در این کشمکش به شدت خونین و وهشت‌بار هر دو طرف که نهایتا از یک آبشخور سیرآب می‌شوند نقص و زیانی جدی نکرده اند. این فقط مردم بی‌پناه و به ویژه طبقۀ کارگر در نوارغزه، کرانۀ باختری و حتا در خود اسرائیل است، که تعدادی به فجیع ترین شکل زیر دوسنگ جنایات سرمایه های جهانی نیست و نابود می‌شوند و جمعی که در این جدال ضدانسانی باقی می‌مانند همه روزه بیشتر از پیش از حقوق اساسی و آزادی هایشان محروم می‌گردند.

دولت دست راستی اسرائیل و حامیان آن در بلوک غرب مسؤول تمام فجایعی اند که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون در نوار غزه در جریان است، تروریسم اسلامی خود فراوردۀ نظام کاپیتالیستی در جهان، به ویژه امپریالیسم امریکا و متحدان اروپایی آن، می‌باشد. جریان تروریستی حماس نیز محصول بلافصل اشغالگری و ستم به مردم فلسطین و کشتار و آواره‌گی این مردم در طول چندین دهه، به خصوص دو دهۀ گذشته است.

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنایت هفتم اکتبر را شدیداً محکوم کرده و گروه حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسد که هیچ ربطی به آرمان‌ رهایی کارگران و زحمتکشان فلسطین ندارد؛ و در کنار همۀ بشریت برابری‌طلب جهان علیه سیاست های صهیونیستی و حکومت اولترا فاشیستی نتانیاهو بوده، اقدام و حملۀ وحشیانۀ ارتش اسرائیل به نوار غزه و کرانۀ باختری با این ابعاد خانمان برانداز و کشتار ده‌ها هزار کودک، زن و مردم مُلکی را قویاً محکوم می‌نماید و آن را نسل‌کُشی می‌داند.

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان دریک پیوند طبقاتی از مردم و کارگران سراسر جهان به خصوص طبقۀ کارگر در اسرائیل می‌طلبد که برخواست بر حق مردم و طبقۀ کارگر در نوار غزه و کرانۀ باختری مبنی بر یک زنده‌گی آزاد و برابر مُهر تایید بگذارند و همه در یک صف واحد بدون توهم به هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری بر ضد سیاست اپارتاید اسرائیل به پا خیزند. این فقط جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر و مردم برابری طلب است که می‌تواند بشریت را از بربریت کنونی و حکومت های به شدت ضدانسانی در اسرائیل، فلسطین، ایران، افغانستان و همۀ جهان نجات دهد.

 

زنده باد پیوند طبقاتی کارگران!

نه به فاشیسم و سیاست‌های صهیونیستی!

زنده باد سوسیالیسم!

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

14 عقرب (آبان) 1402

5 نوامبر 2023