آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

اعلامیه بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضا و هواداران بنیاد، غوری ها و غوری تباران صبور!
 
 
با سلام و سپاس فراوان

بنابر اظهارات جناب دکتور سید مخدوم "رهین" وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به هویت و اهلیت برخی شاهنشاهان غوری « جهان پهلوان سلطان علاوالدین حسین و سلطان رضیه غوری » در داخل و خارج کشور نگرانیهایی پیش آمده بود، بهمین لحاظ بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها اعتراض نامه خود را ترتیب و در تارگاه « جام غور » منتشر نمود.
متن اعتراضنامه با افزایش و پیراستگی بیشتر در اختیار بنیاد قرار دارد تا در صورت لزوم تداوم اعتراض، به سایتهای گوناگون جهت نشر سپرده می شود.
 
در همین حال روز دوشنبه 19/ماه دلو /1388 برابر با هشتم ماه فبروری 2010 میلادی جناب دکتور سید مخدوم "رهین" در یک نشست با جمعی از فرهنگیان و دانشمندان که از طریق تلویزیون ملی نشر شد در مورد سخنان پیشین خویش ابراز نظر نموده با پوزش خواهی گفته های قبلی خویش را در مورد سلطان نامدار تصحیح و بصورت غیر تلویحی اظهار ندامت کرده اند.
 
برهمین مبنا بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها در کابل از همه اعضا، هواداران، متحدان و همراهان جامعه فرهنگی غور و  غوری تبارها در داخل و خارج کشور، صمیمانه درخواست مینماید تا بیشتر درین زمینه ایجاد شبه ننموده و بدون تآنی و تآمل دست به اقدام خودسرانه یی نزنند شخصیت های متعهد و با احساس جامعه فرهنگی غور خوشبختانه انتظار دارند تا سیاست فرهنگی دولت مبنای اجراات خویش را بر تقویت و استحکام مؤسسات فرهنگی و تاریخی سامان بدهند.
 
غوری ها و غوری تباران، وابستگان و دلبستگان آنها از جناب محترم دکتور سید مخدوم "رهین" شخصیت آگاه کشور، خواهان تقویت و استحکام عملی و حمایت جدی تاریخ و فرهنگ جامعه غور، شاهنشاهان غوری و همه اقوام و طوایف غوری تبار از سوی آن وزارتخانه و جناب وزیر صاحب هستند.
 
در حال حاضر بنیاد فرهنگی امپراطوری غوری ها در کابل تلاش دارد روابط خود را با سیاست های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان بهبود ببخشد. بدین جهت از شما عزیزان خواسته میشود که بنیاد را با حمایت جدی خویش در این زمینه یاری برسانند.
 
انشاء الله اهداف فرهنگی غوری ها و غوری تبارها بخش مهمی از اهداف فرهنگی دولت اسلامی افغانستان خواهد بود و دولت نیز انتظار ما را درین زمینه به دیده ای قدر خواهده دید.
 
بنیاد، مطمئن است که به هر اهانت و تعرض جواب منطقی و ادبی خواهد داد و از حیثیت خاندان بزرگ غوری ها حمایت خواهند کرد ما نظریات انفرادی را متعلق به خود شخص تلقی می نماییم آنچه از نام بنیاد انتشار می یابد موضع بنیاد خواهد بود.
در صورت بی توجهی و تداوم برخوردهای نا ثواب دولت، بنیاد اعتراضات خویش را دوباره از سر خواهند گرفت.
با احترام
دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی
امپراطوری غوری ها در کابل