آرشیف

2023-11-26

عثمان نجیب

اعلامیه‌ی روند مردمی و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ:

 

ما بازوی توانای مقاومت اول بودیم و حالا هم استیم. چون شخصیت استثنایی با کاریزمای منحصر به فرد قهرمان ملی و پس از او مارشال فهیم فقید همه را به سوی خود جلب کرده بود.

در ماه های پسین پیوسته و‌ گسسته کلیپ های گفتاری، ویدیویی،‌ نوشتاری،‌ فیس‌بوکی و دگر گونه‌ها منتشر می‌شوند و در لابه‌لای آن‌ها از نام،‌ نیروهای جبهه‌ی مقاومت زیر ره‌بر آقای احمد مسعود در برابر مردم شریف و سربلند کابل،‌ شمالی بزرگ، ره‌بران تاریخ‌ساز شمالی بزرگ و شخصیت های قهرمانی از شمالی بزرگ هتک حرمت، فحاشی و دشنام ناموسی فرستاده می‌شوند. مبارزات شجاعانه و مردانه و‌ رزم و ستیز مردمان پهن‌دشت شمالی بزرگ‌ و کوه‌دامنیان سلحشور ‌و رزمنده‌کان بی‌باک آوردگاه های رزم و ‌ستیز با دشمنان زادگاه و ‌زادبوم‌ ما اظهر من‌الشمس ‌و آفتابی است که هیچ‌کسی را یارای انکار از آن و‌ برابری با آن نیست.‌ فرزندان شمالی بزرگ به عنوان دروازه‌ی ورودی ‌و خروجی ‌و نقطه‌ی اتصال سرزمینی با مرکز و شمال کشور در درازنای تاریخ انجام وجیبه‌ی ملی و مردمی کرده اند. هیچ کسی در هیچ برهه‌ی زمانی فراتر ‌و بالاتر از مردمان و پارسی گفتاران و‌ تاجیکان کابل و شمالی بزرگ در هیچ موردی از منازعات عدالت خواهی و‌ مبارزه در برابر ظالمان و‌ تجاوز‌گران درخشش بیش‌تری نه داشته است. هیچ افتخاری برای هیچ کسی وجود نه داشته مگر در حمایتی که مردمان ما از وی کرده و کمرش را بسته باشند.‌ هیچ کسی از هیچ سرزمین دگری در هیچ زمانی به ویژه نزدیک به پنج دهه‌ی پسین از سرزمین شمالی بزرگ و کابل دفاع نه کرده غیر از خود مردمان و جوانان ما که حتا بار ها و پیوسته در کنار دگران از جمله قهرمان ملی و مارشال فهیم فقید قرار داشتند. در دفاع بزرگ سرزمینی هم که در دهه‌ی شصت و یا پیش‌ از آن اتفاق افتاده، پدران، بزرگان و جوانان شمالی بزرگ پیش‌‌گام بوده و در مقاومت های عمومی کمک قابل یاددهانی کرده اند.

بیست سال پسین هم جوانان کابل-شمالی بزرگ جان های شیرین شان را دفاع از سرزمین های مخلتف کشوری فدا کردند.‌ ولی ما همه گواه بودیم که بیش‌ترین امتیازات را تنها برادران و خواهران ما از پنج‌شیر زیر هویت و شناسه‌ی تاجیکان و ‌فارسی زبانان گرفتند و قربانی ها را شمالی‌والان دادند. به پاس آن که قهرمان ملی خط سرخ همه‌ی پارسی زبانان و تاجیکان بود و است، هیچ فرمانده شمالی بزرگ و کابل نسبت به گرفتن و قبضه کردن همه امتیازات و قدرت ها و کرسی های درجه اول دولتی پس از کرسی رئیس جمهور که عمداً توسط یونس قانونی به پشتون سیاسی سپرده شد، با برادران پنج‌شیر مخالفت نه کردند. چون مارشال فهیم فقید هم از جمله‌ی عیاران وطن ما بود. متباقی را دیدیم که همه‌ی شان وزیر، معاونین رئیس جمهور، فرمانده های رده اول، دپلومات های رده اول، والی ها ووو… بودند. از کابل و شمالی بزرگ بسیار اندک کسانی در کرسی های دولتی آن هم در رده های دوم و سوم گماشته شدند. مسببین اصلی فروپاشی اقتدار شمال و تاجیکان پسا مارشال فهیم هم همین قدرت‌مدارانی بودند که از ولایت پنج‌شیر در کنار پشتون سیاسی قرار گرفتند و یونس قانونی تا آن‌جا پیش‌رفت که خودش را غلام معرفی کرد و رسمی در بیانیه‌ی خود گفت نفر دوم است و بدون از او قدرت اول را کسی برایش نه می‌دهد. گذشت و بردباری مردمان بزرگ کابل – شمالی بزرگ برای حفظ اولویت اقتدار تاجیکانه و فارسی زبانی بودن بوده و می‌باشد. روند مردمی و تاجیکان کابل شمالی بزرگ پس از این مسرانه می‌خواهد تا همه مقامات محترم جبهه‌ی مقاومت تحت ره‌بری جناب احمد مسعود درک کنند که اقتدار مردم مقتدر کابل-شمالی بزرگ دوباره به خود آنان برگشته و زیر چتر بزرگ روند مردمی تاجیکان کابل-شمالی بزرگ به گونه‌ی مستقل در تمام امور خود را سهیم می‌دانند. همان‌گونه که احمدشاه مسعود شهید و قهرمان ملی خط سرخ مردمان ما است. مردمان، جنرالان، افسران، سربازان و فرماندهان دی‌روز و‌ ام‌روز ‌و زنده‌ی کابل‌-شمالی‌بزرگ، و مردمان و جنرالان و افسران و سربازان و فرماندهان شهید شده و‌ همه شهدای پیشین ما در رأس امیر حبیب‌‌الله خادم دین رسول الله خط سرخ حضور مردمان و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ است. ما با پخش این اعلامیه‌ از شخص آقای احمد مسعود می‌‌خواهیم تا در جلوگیری از چنین راه اندازی افتراق ها توسط دگران به نام جبهه‌ی منتسب به خود شان توجه نموده از ایجاد مشکلات تقابل خودداری کنند. آن‌گونه که روند مردمی ما آگاهی دارد و خرد هم حکم می‌کند، شما جناب احمد مسعود هرگز حاضر نیستید که چنین موارد را دستور بدهید و یا از آن حمایت کنید.‌ ولی به یاد داشته باشید که راه هر آزادی و اسارت از کابل-شمالی بزرگ و بر عکس می‌گذرد. با آن که ما می‌دانیم و به عدم نقش شما در چنین غایله آفرینی ها باور کلی داریم، ولی از نقش ویران‌گر امرالله صالح، یونس قانونی ‌و برخی دگر از مقامات وطن‌داران پنج‌شیر متعهد به غنی نگرانی داریم. حضور شما در مجامع و مجالس بین‌المللی و جهانی بدون حضور سران و بزرگان کابل- شمالی بزرگ، جبهه‌ی آزادی شمالی بزرگ، نیروهای مدنی و مطرح شمالی بزرگ نشانه های قابل انتقاد به سوی شماستند. با اطلاع تان می‌رسانم که برخی ارکان هم‌کنار و وطن‌دار شما، از جمله امرالله صالح به این گروه فحاشان پول های مستمری هم می‌پردازند. شمالی بزرگ ستون فقرات هر مقاومت، هر دولت، هر سیاست، هر سیاست‌مدار است. این ستون می‌تواند، هم کمربسته کردن داشته باشد و هم کمرشکنی کردن. کمرشکنی اش سخت‌تر از کمربستنش است. ما از آغازین روزهای مقاومت به گونه‌ی گسترده خودت را در حالی حمایت و پشتی‌بانی کردیم که بیش‌ترین وطن‌داران خودت، در برابر خودت قرار داشتند. حالا هم در حمایت از مقاومت خودت و مقاومت جبهات شمالی بزرگ حمایت داریم و آرزو داریم همه‌ی ما یک مشت پولادین بر دهان متجاوزین باشیم تا کشور را آزاد کنیم. لذا پس از این کسی نه می‌تواند در معادلات سیاسی، نظامی مردمان کابل-شمالی بزرگ و نیروهای رزمی مقاومتی آن را نادیده بگیرد، یا به نشانی آنان هر پرت و‌ پلایی بفرستد و کسی آنان را حمایت کند. ما می‌توانیم در یک ساعت هم‌زمان ۲۰۰ ساعت بر ضد هرکسی خواسته باشیم عمل باالمثل در فضای مجازی انجام و سازمان‌دهی کنیم. مگر ما چنین کاری را هرگز در برنامه نه داریم، مگر آن که مجبور شویم.

 

و من‌الله التوفیق

محمدعثمان نجیب

رئیس دوره‌ی نخست روند مردمی و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ