آرشیف

2023-5-24

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

اطلاعیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی

 

 

جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس از کشتار و سرکوب جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، جوانان و مردم محروم و عاصی از بربریت حاکم؛ دارد با قساوت تمام از اسیران انقلابی انتقام می‌گیرد و در گوشه و کنار چوبه های دار بر پا نموده است.

پس از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی این بار اما نوبت انتقام گرفتن از دو کارگر زادۀ افغانستان رسیده است؛ دو کارگری که در بی‌پناهی و محرومیت مطلق سالیان سال همدوش میلیون‌ها کارگر مهاجر اهل افغانستان و هم طبقه‌یی های دیگر شان در ایران در خلق ثروت، اضافه ارزش و انباشت سرمایه سهم داشته و به وحشیانه‌ترین و ناانسانی‌ترین شکل توسط صاحبان سرمایه و صنایع استثمار و تحقیر شده اند، قرار است توسط جانیان حاکم بر ایران سرهای سرافراز شان به سر دار برود و قربانی گردند.

این دو تن، مانند میلیون‌ها انسان دیگر، از جهنمی که قدرت های سرمایه‌داری و منطقه‌یی از جمله جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بر پا نموده‌اند و جانیان و تروریست های طالب را به سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساختند؛ برای تأمین معیشت، امنیت و کرامت انسانی شان به ایران پناه آوردند.

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان از همۀ انسان‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب از نهادها و فعالان کارگری، احزاب و سازمان‌های سوسیالیست و چپ می‌خواهد که از حق حیات این دو کارگر بی‌دفاع و محروم به دفاع بر خواسته و اجازه ندهند که رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی برای ارعاب جنبش زن، زنده‌گی آزادی به این آدم‌کشی و توحش لجام گسیخته ادامه دهد. محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی دو عضو از اعضای طبقۀ کارگر ایران اند و باید مورد حمایت بی‌دریغ هم‌طبقه‌یی ها و مردم آزدای‌خواه قرار گیرند.

مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه در ایران!

مرگ بر امارت اسلامی سرمایه!

نه به اعدام؛ این قتل عمد دولتی!

زنده‌باد سوسیالیسم!

زنده‌باد همبسته‌گی طبقاتی کارگران!

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان

2 جوزا/  خرداد 1402 ؛ 23 می 2023