X

آرشیف

اشغال دایـمــــــــی افغانستان

اشغال دایمی افغانستان

نوشته ای از ستیفن لیند من 
گرفته شده ازتارنمای گلابال ریسرچ . 13 جنوری 2013
برگردان : دوکتورسیداحمد جهش

امریکا آمده که بماند. ادعا های خروج سریع همه ترفند است. مقامات رسمی واشینگتن ورسانه های مفسد توضیحی نمیدهند. دروغ وخیال باطل جای حقیقت را گرفته است.

سرمقاله رویترز " اوباما وکرزی ختم نقش رزمی امریکا در افغانستان را تسریع می بخشند "
" اوباما مصمم است تاجنگ طولانی وبدنام راخاتمه بدهد".

سرمقاله نیویارک تایمز" اوباما انتقال مسئولیت امنیتی را به افغانها تسریع مینماید".
اوباما " مشتاق است تابعد از، بیشترازیک دهه جنگ ، صفحه را ورق بزند "
" ازشروع بهارامسال نیروهای امریکائی درافغانستان تنها رول حمایتی خواهند داشت "
سرمقاله واشینگتن پست " اوباما کاهش نقش امریکا درافغانستان راازشروع بهارامسال اعلام مینماید". 
پلانها مشتمل است از" حضورمحدود قوتها درمملکت بعد ازختم رسمی ماموریت امریکادر2014 ".
کنفرانس مطبوعاتی 11جنوری اوباماوکرزی بیشترعوام فریبانه بود تا صادقانه؛ درآن حقیقت به دوروئی و دوپهلوئی تعویض شده است . اوباما گفت " گذار خوب در جریان است ". پلان است تا نیروهای افغان امریکایان را تعویض کنند. تا اخیر سال 2014 آنها " مسئولیت کامل امنیتی شانرا خواهند داشت . واین جنگ به ختم مسئولانه اش خواهد رسید". ودر عین زمان قوت های ایالات متحده " در وقت ضرورت در کنار (افغانها) به جنگ ادامه خواهند داد".اوباما نه گفت که چه نیروی به جای خواهد ماند.
جنگ طیارات بی پیلوت روزانه ادامه دارد . نیروهای خاص اضلاع متحده وعناصر سی آی ئی آمده اند که بمانند.به ماموریت های تلاشی وتخریب الویت داده شده است.

سر از بهار 2013 " نیروهای ما ماموریت متفاوت خواهد داشت – تمرین ، مشوره وکمک به نیروهای افغان این یک لحظه تاریخی وقدم دیگر به سوی استقلال کامل افغان خواهد بود".
" افغانستان یک متحد دراز مدت در اضلاع متحده امریکا (دارد) ".
این درازترین جنگ واشنیگتن است . جنگ عراق و افغانستان پرهزینه ترین جنگ هاست.

عراق خارج از دید ودماغ میجوشد.افغانستان درتلاطم است.کارشناسان موافق اند – جنگی که سالها قبل باخته شده است دوام دارد . چرا مقامات اضلاع متحده توضیح نمیدهند.

طوریکه در یک مقاله قبلی بحث شده است دگرمن دانیل دیوس اوضاع را دقیقا ارزیابی و در راپورغیرمحرم 48 صفحه ئی اش آنرا سانحه خوانده است " او سوال کرد "دگر چه تعداد انسان به خاطر یک ماموریت غیر موفق کشته شود"؟. در تبصره مقدماتی راپورش اذعان داشته است :

" رهبران بزرگ نظامی اضلاع متحده امریکا وقتیکه با کانگرس و مردم امریکا در مورد اوضاع درافغانستان سخن میگویند آنقدربه تحریف حقایق میپردازند که آنراغیرقابل شناخت میسازند".
" این فریب، اعتبار امریکا را نزد دوستان ودشمنان ما صدمه زده توانائی مارا برای حل سیاسی جنگ در افغانستان شدیدا محدود نموده است "
راپور محرم اوبیشتر صریح بود.
"اگرمردم به این راپورمحرم دسترسی میداشتند" اوتوضیح کرد "، آنها فاصله شگرف آور بین آنچه که توسط رهبران ما اکثرا در ملای عام گفته میشود وآنچه واقعا در عقب پرده جریان دارد خواهند دید".
" غیرقانونی خواهد بود اگرمن مطالب محرم رابه صورت باز مورد بحث، استعمال ونقل قول قراردهم ، بنا چنین نه خواهم کرد".
اوهزاران کیلومتردرسرتاسر افغانستان مسافرت کرده با قوماندان ها ، مادون ها وسربازان قدمه های پائین امریکائی صحبت نموده است. اوصحبت های دوامدار با مقامات امنیتی افغان ، اشخاص ملکی وبزرگان قریه ها داشته است. آنچه اودریافته است با سناریوهای خوشبینانه مقامات مشابهت ندارد.نیروهای یاغی " تقریبا هر قطعه زمین را درعقب دید رس پایگاه های امریکائی و آی ساف " در کنترول دارند . از هر جای ایکه او دیدن کرد "وضع تکتیکی فوق العاده خراب بود ".

حکومت افغانستان نمیتواند " ضروریات اساسی مردم رافراهم سازد " بعضا نیروهای امنیتی محلی با شورشیان در تبانی اند. دیویس توقع داشت تا چیزی مثبتی دریابد او" شاهد عدم موفقیت تقریبا درهر قدمه میباشد". یک سرکرده ای موظف به نمایندگی از دیگران گفت .او امیدواراست زنده و یکپارجه بدر اید . 
اینکه چراجنگ ادامه دارد مربوط به اوباما است که توضیح دهد ولی درعوض اوخودرا به کوچه حسن چپ میزند .
افغانستان از نظر ستراتیژی مهم است .اوبین شرق میانه آسیای جنوبی ومرکزی قرار داشته قلب یوروآسیا میباشد. 
پروژه های اشغالی نیروی نظامی امریکا روسیه، چین، ایران و دیگرممالک غنی از تیل شرق میانه را هدف قرارداده قدرت مطلق واشینگتن را فراتر برده به حاکمیت بدون چالش امریکا رجحان میدهد.

چین وروسیه بیشتر اهمیت دارند وبا اتحاد خود نیروی ابرقدرت امریکا را به رقابت میکشند . پیکنگ از نظر اقتصادی نیرومند است . توانائی زره وی وموقف نظامی روسیه یگانه تهدیدی برای نیروی رعب انگیز امریکاست.روسیه همچنان غنی از منابع طبعیست ، ذخایر تیل آن وسیع و گاز طبعی اش بزرگترین درجهان است . ازهچکدام این دومملکت توقع نمیرود که به فرمان واشینگتن باشند. آنها مهم وآخرین خط دفاع اند.

بیشتر درمورد پلانهای واشینگتن درآتی .
جان پلگر در یکی از مقاله های گذشته اش ازتاریخ پرآشوب افغانستان بحث نموده است.
در کتاب اوکه عنوان آن " فریدم نکست تایم : رزستنگ دی امپایر" (آزادی دروقت دیگر: مقاومت بمقابل امپراتوری .مترجم ) است به موضوع اشاره کرده مینویسد:

" درطول همه بحرانات جامعه بشری که تاریخ بیاد دارد هیچ مملکتی بیشتراز افغانستان مورد تجاوزقرارنگرفته، وبیشتررنج وعذاب نه کشیده وکمتر کمک نه شده "
در طول قرن ها افغانها چیزهای را تحمل نموده اند که کمتر کسی میتواند تصور نماید.اردوهای غارتگر،محاصره شهرها،قتل عام هزارها انسان ، ویرانی هاوتخریبات وسیع.
کشمکش های بازی بزرگ قرن نزده ادامه دارد.جنگها، تباهی ،فلاکت وبدبختی رقت بارانسانی انعکاس زندگی روزانه ملیون ها انسان است . امریکا مسئولیت کامل رابردوش دارد.

در هر جاییکه سروکله قوتهای امریکا پیدا شود ، کشتار کتلوی ، ویرانی وبدبختی بی حساب انسانی به تعقیبش می آید . بعد ازبیشتراز 11 سال جنگ و اشغال افغانها چه بسا این نوع رنج وعذاب ها را بیشتر چشیده اند.
شرایط زندکی رقت باراست. ملیونها انسان بیجا شده اند . سرپناه های موقتی جای خانه های اصلی را گرفته است . عدم توان کمترین محافظه به مقابل سرماه شدید باعث گردیده تا در زمستان مردم از سردی جان دهند.
تعداد زیاد اطفال روزانه تلف میشوند . ملیونها نفرکمتر ویا هیچ دسترسی به آب پاک ندارند . حد متوسط حیات در مقیاس جهان پائینترین است . مرگ ومیراطفال یکی از بلند ترین هاست ، به همین طوروفیات قبل از پنج سالگی. 
برق کمیاب است . فقرشدید ، بیکاری ، فلاکت انسانی و ترس دوامدار انعکاس زندگی روزمره مردم است .
افغانها در تشویش زنده ماندن خود اند .تعداد زیادی غذای کافی ندارند فاقد کمکهای طبی ، تحصیل ودیگر خدمات رایگان حیاتی اند.
خشونت مربوط به اشغال ، انسان بیگناه – زنان ، اطفال ونوزادان رامتضرر میسازد . مردم ملکی بیشتررنج وعذاب میکشند . نزد واشینگتن تسخیر، مستعمره سازی ،تاراج و حاکمیت اولویت دارد.جنگ بی فرجام آشوب میکند .آدم ضرورت دارد تا به گدائی برود .

افغانهای که بیجا شده اند تقریبا فاقد همه وسایل ضروری از قبیل سرپناه ، آب پاک ، بهداشت – رهکشی فضلات ،کمکهای طبی ، تحصیل ، کار ،عاید کافی و غذا برای جلوگیری از فاقه گی میباشند .
امریکا وحکومت دست نشانده افغانستان کمک نمیکنند . کرزی یک عروسک نگون بخت وکاریکاتور یک رهبر است . او انتخاب نه بلکه گماشته شده است .او دارائی سابقه سی آی ای ومشاور تیل شرکت یونیکال است .
او یک کمی بیشتر از شاروال کابل است؛ اومنفور است در هر جای بدون حمایه پنج دقیقه دوام نه خواهد کرد.
افغانستان تولید کننده عمده تریاک جهان است در سالهای 1990 طالبان تریاک را تقریبا ریشه کن کردند ولی واشینگتن آنرا دوباره احیاء نمود .
اربابان جنایت و سی آی ای خیلی مفاد میکنند بانکهای کلان همچنان .پول شوئی مرکز مفاد بزرگ است .قرار یک محاسبه تخمینی سالانه 1.5 تریلیون دالر پولشوئی میشود که در حدود 500 بیلون آن ناشی از مواد مخدر است.

اوباما درمورد ختم عملیات رزمی بعد از سال 2014 دروغ گفت .امریکا آمده است که بماند . اشغال دایمی پلان شده است . امپراتوری پایگاه های واشینگتن انعکاس دهنده این مطلب است .

دراثنای جنگ عمومی دوم، انگلیس ها شکایت داشتند که امریکائی ها" بیش ازحد درآمد دارند ،بیش از حد غذا میخورند وبیش ازحد عمل جنسی میکنند ودر اینجا خیلی زیاد اند." اکنون آنها تقریبا درهمه جای اند.سیاره زمین ساحه اشغالی واشینگتن است. پایگاه ها ابعاد مختلف دارد آنها شامل بیزهای بزرگ جهت عملیات مهم ،بیز های متوسط واندازه خوردتر اند که بیزهای مخفی متمم آنهاست . نیروهای خاص امریکا در 120مملکت فعالیت دارد- عناصر سی آی ای در همه جای اند .

نقض داشتن حق استقلال ملی ، برنامه خصمانه بدسگال امریکا ، مصادره زمین های دولتی ، کثافات سمی، آسیب محیط زیست ، صداهای غیر قابل تحمل ، خشونت ، جنایات ناشی ازاشغال وعدم جوابگوئی ، بازتاب حضور واشینگتن است. این خیلی زیاد مضمحل کننده است و دوزخ کابوس آباد افغانستان نمایانگر آن است.

موافقتنامه های وضع حقوقی قوتها (اس او اف ای ) چوکات کاری ئی را فراهم نموده که تحت آن نیروهای امریکائی در خارج فعالیت میکنند موافقتنامه های مذکورتصور باطل مشروعیت را ایجاد کرده ، ملت ها تحت فشار و زورگوئی قرارمیگیرند تاچیزی را قبول نمایند که منافی منافع ملی شان است.

چالمرس جانسن در کتابش بنام " دی سارروس آف امپایر: میلیتاریزم ، سکرسی اند دی ایند آف رپوبلیک "
( آلام امپراتوری: نظامی گری ، نهانکاری وختم جمهوریت .مترجم ) اس او اف ای را طور آتی توضیح نموده است :
دهکده های نظامی (پایگاه های نظامی .مترجم ) خارجی امریکا گرچه ازنظرساختمانی ، قانونی وذهنی ازمستعمره ها فرق دارد ولی به ذات خود چیزی است مشابه به مایکرو کلونی یا مستعمره های کوچک که کاملا ماورای ساحه قضائی کشور اشغال شده قرار دارند.
" اضلاع متحده تقریبا همیشه در مورد قرارداد وضع حقوقی قوتها (اس او اف ای) با کشورمیزبان به ظاهر مستقل ( همچو افغانستان .مترجم) مذاکره مینماید."
این موافقت نامه ها نوع مدرن قرارداد های مسئونیت از قوانین کشور میزبان است که با چین درقرن 19 امضا شده بود .این قرارداد ها به خارجیان متهم به جرایم حق میدهد تا در مملکت خودشان تحت قوانین کشور شان محاکمه شوند.
اس او اف ای مانع صلاحیت محکمه محلی میگردد تا پرسونل امریکائی را محکمه نماید. قتل وتجاوزجنسی بدون جزا میماند مگرآنکه مقامات امریکائی متهم را به مقامات محلی تسلیم نمایند .معمولا مجرمین قبل از آنکه مطالبه گردند به سرعت از مملکت خارج میشوند.

تعدادعمومی اس او اف ای های امریکا معلوم نیست اکثرشان پنهانی اند بعضا آنقدرشرم آورند که برملا گردند. 
امریکا صدها پایکاه اشکارا ، مشترک وپنهانی دربیشتر از 150 مملکت دارد.

جانسن گفت که آنها (یعنی نیروهای خارجی .مترجم ) " به غصب ، تحریف وفروپاشاندن هرآنچه موسئسات دیموکراتیک ( مماثل ها) حکومت که در جامعه میزبان موجود باشد میپردازند."
حضورآنها پردرد سراست . مردم محل کنترول زندگی شانرا از دست میدهند ، حق گفتن و تقریبا چانس جبیره ندارند. اشغال دایمی بیشترصدمه میرساند .
امریکا پایگاه های بزرگ شهر مانند، درعراق وافغانستان بنا کرده است. پایگاه های مذکور تعمیر نه شده اند که متروک گردند. واشینگتن آمده است که بماند هردومملکت ساحه اشغالی امریکاست .

دهاهزارقراردادی های خصوصی نظامی با مهارت های تخنیکی تا استعمال سلاح متمم قوت های عسکری اند.

اوباما برنامه واشینگتن راپیش میبرد.اشغال دایمی پلان شده است .امریکا آمده است تا بماند ترک آنچه از نظر سترا تیژیکی مهم است صورت نمیگیرد.آنکه تا چه زمان امریکا جنگ بی پایان را تحمل خواهد کرد باید توضیح نمایند.

 

http://www.globalresearch.ca/permanent-afghanistan-occupation-planned/5318721

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.