آرشیف

2015-3-11

Shahla Latifi

اشعار کوتاه

مردان ریشه ای ما هستند
با قوت طینت شان تخم هستی را در ما کاشته اند
جسارت دستان پدر
لطافت آغوش شوهر
بوسه های لطیف فرزند پسر
همه الگوهای نعمت اند
~~~~~~~

عطر و خوشبویی زیبنده انسان است
عطر جسم
تنفس
گیسوان
و عطر شگفتی ها از لمس و بوسه های عاشقان
و اگر گاهی هم با بوی جز طبیعت آغشته گردیم
باید بوی عشق را ترجیح داد زلال 
تا در لایه های جسم و روح مان که رو به شفق صبح دارد خیال
رنگ بریزد و قرار
~~~~~~~

شب پره قصه ها دارد 
داستانی از من
و شکوه ای از تو
لیکن بی گمان هریک مان
لطافت زندگی را هنوز هم در بال های شب پره محکم می کنیم 
و عزم پروازش را در امواج بستان به تماشا می نشینیم
بی خبر از اینکه
هر شب پره دل سوخته ای دارد از موسم هجرت گل ها
~~~~~~~

غچی ها خیلی با اشتیاق می خوانند
آخر بهار اینجاست
با آغوش پذیرا

شهلا لطیفی