آرشیف

2024-4-16

علم عبدالقدیر

اسرائیل در دوراهی حمله بر ایران و رفح

مقدمه:  بعد از حمله نما دین ایران بر اسرائیل حالا نوبت حمله متقابل اسرائیل بر ایران رسیده است، هر چند ایران فکر میکنند جواب حمله اسرائیل بر قنسلگری ایران و کشته شدن افسران عالی رتبه سپاه را داده است اما بسیاری از تحلیلگران و ناظرین بر این عقیده اند که ایران در شرائط بدی بر اسرائیل حمله کرد درست زمان که نیروی دریائی امریکا و کشور های اروپائی در دفاع از اسرائیل در تمام حواشی دریای سرخ جا بجا بودند و همه حشر وار طیاره های بی پیلوت و موشک های کروز و بالستیک ایران را در نیمه راه منفجر کردند و9  موشک بالستیک ایران که از سقف آهنین اسرائیل عبور کرد بر زمین خالی اصابت کرد و تلفات چندانی نداشت اما این حمله بار دیگر شمشیر دشمنان ایران را از غلاف بیرون کشید و همه سنگ ملامتی را بر دوش ایران گذاشتند و بر فشار های سیاسی و نظامی بر ایران تا کید کردند . شرائط پیش آمده ایران را در معرض دفاع سیاسی و نظامی قرار داده  است. اسرائیل با استفاده از شرائط  موج تهاجم سیاسی را آغاز کرده و میگوید تهاجم نظامی هم حتمی است.

اسرائیل به کجا حمله خواهد کرد؟ به احتمال زیاد اسرائیل بار دیگر به دفاتر دیپلماتیک ایران در خارج از کشور یا مستشاران ایرانی فعال در سوریه، لبنان و دیگر کشورهایی که شبه‌نظامیان نیابتی ایران در آنها فعال هستند، حمله خواهد کرد. اما اسرائیل فعلا در دو جبهه سیاسی ونظامی فعال شده تلاش میکند تا اول ایران را از لحاظ سیاسی مورد هدف قرار دهد و گزینه نظامی بدون تلفات انسانی نیز در دستور کار کا بینه جنگ اسرائیل است. وزیر خارجه اسرائیل خطاب به 23 کشور اروپائی وامریکائی  به فشار سیاسی بر ایران تا کید کرده وگفت: کشورش هجمه سیاسی علیه ایران را اولویت میدهد وباور دارد که اعمال تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران و طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی، به مهار و تضعیف ایران کمک می‌کند این بعد سیاسی است که وزیر خارجه اسرائیل دنبال میکند.

اما از فضای سیاسی وحیثیتی اسرائیل معلوم میشود که حمله متقابل اسرائیل علیه منافع وتا سیسات ایران حتمی است اینکه کجا وچه وقت بستگی به شرائط ذدارد چون حزب الله لبنان به مثابه یکی از جناح های اصلی جنگ وفعال نیابتی ایران همین امروز با پرتاب دو طیاره بی سر نشین بر مناطق شمالی فلسطین اشغالی چندین اسرائیلی را مجروح ساخت واسرائیل  هم مصروف دادن پاسخ به حزب الله است وایران با استفاده ازین شرائط پر التهاب ومصروف کننده در جهت تجهیز واکمال جبهات نیرو مقاومت اسلامی متحد خودش میکوشد.

فضا سازی اغوا کننده: مقا مات رسمی وتحلیل گران امریکائی با پیشبینی ها وتبلیغات اغوا کننده  میخواهند زمان ومکان حمله را در هاله ابهام در آورند ، مقامات امریکا صبح گزارش دادند که حمله اسرائیل چند ساعت بعد صورت میگیرد، تا هنوز این خبر با همان گرمی وا همیت در گردش بود که بار دیگر مقا مات امریکائی از به تعویق افتادن حملات اسرائیل تا  یک هفته دیگر صحبت کرد وبعدا  احتمال دادند که واکنش اسرائیل در پایان هفته جاری خواهد بود و به شکلی اجرا خواهد شد که به جنگ منطقه‌ای یا جهانی منتهی نشود درست همان کلیمات که مقامات ایرانی قبل از حمله به اسرائیل استفاده کردند.

به باور شماری از ناظران، اسرائیل علاوه بر هدف قرار دادن مواضع نظامی در داخل خاک ایران، ممکن است به حملات سایبری و همچنین حمله به شبه‌نظامیان نیابتی ایران در تعدادی از کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه و لبنان یا چه‌بسا زدن مجدد دفاتر دیپلماتیک ایران اقدام کند.اما ناظران وتحلیل گران حمله احتمالی اسرائیل بر مراکز اتومی ایران را ضعیف میدانند این در حال است که در گذشته اسرائیل پیوسته از نا بودی مراکز هسته ای وجلو گیری از توسعه فعالیت های هسته ای ایران صحبت کرئده بود ، وحالا که بهانه حمله بر تا سیسات ایران مساعد شده چرا این احتمال در مر کز توجه تحلیل گران نیست ؟

رفح یا ایران: هر چند وضعیت، اجتماعی وسیاسی ایران خوب نیست اما اسرائیل هم در وضعیت خوبی قرار ندارد ، جنگ غزه، تنش با ایران وفشار های بین المللی ومظاهرات بخاطر رهائی گروگانها حکومت نتنیا هورا در موقعیت دشوار قرار داده است به همین دلیل کا بینه جنگ اسرائیل نیز در دو راهه قرار گرفته اند ، برخی اعضای کا بینه پیروزی بر حماس را مهمتر از رویا روئی با ایران میدانند به همین دلیل تا ختم جنگ غزه وفتح رفح جنگ ودر گیری با ایران را متوقف خواهند کرد. اما  واکنش اسرائیل علیه ایران  به دلایل متعددی اجتناب ناپذیر است، از جمله این که اتاق جنگ اسرائیل آن را تأیید کرده است و در عین حال با منافع دولت بنیامین نتانیاهو و همچنین به تل‌آویو همسو است. بنابراین وقوع حملات مشابه اسرائیل در داخل ایران، در آینده نزدیک با استفاده از جنگنده و پهپاد، بسیار محتمل است.

اگر اسرائیل حمله بر منافع ایران را به تعویق بیاندازد و بخاطرنجات گروگانها ونا بودی حماسه  اول بر رفح حمله کند احتمالا به هدف که دارد نخواهد رسید، چون اسرائیل طی یک هفته قادر به تصرف کامل رفح نیست  وچه بسا که این جنگ در غزه تشدید شود وایران هم بخاطر اینکه اسرائیل را در غزه زمین گیر کند وخودرا از شر حمله  احتمالی اش نجات دهد نیرو های نیابتی اش را تشویق خواهد کرد تا به حماس کمک برسانند وخود شان هم تا حد توان شهرک های اسرائیل را هدف قرار دهند . اگر اسرائیل مصروف رفح شود هم حمله به ایران به تعویق می افتد وهم  پیروزی زود رس محقق نمیشود چون امریکا مخالف حمله اسرائیل بر رفح است و طرفدار حمله گسترده بر ایران هم نیست چون بایدن بخاطر انتخابات پیشرو سعی میکنند جلو تشنج در حوزه مدیترانه را بگیرد وبا کاهش ویا ختم جنگ در غزه  توجه  مردم را جلب وبر بانک رأئی خویش در شرائط فعلی بیافزاید که احتمال نتیجه نخواهد داشت. با آنهم نتنیاهو مصرانه تا کید میکند که  کشورش به ایران پاسخ خواهد داد، اما این پاسخ به شیوه‌ای منطقی خواهد بود و تهران باید تنش را همانطور که تل‌آویو تجربه کرد، تجربه کند.

در نهایت منافع کشور های منطقه وجهان از اثر گسترش جنگ بین ایران واسرائیل متضرر میشود به همین دلیل، امریکا، اروپا وانگلیس  و کشور های عربی بر خویشتنداری تا کید میکنند اما اسرائیل بخاطر حفظ حیثیت خود یک حمله نمادین انجام خواهد داد.