آرشیف

2017-8-21

afrotan

استقلال بدون امان الله خان ؟

آخیرأ رسم شده است که هرکه خواسته باشد در جامعه جنگزده افغانستان تمرین سخنرانی کند گذشته ای ملتی را باید با ادبیات و کلیماتی غیر مستند و نا مأنوس مذهبی زیر سوال ببرد .!! اینکه عبدالرسول سیاف  یکی از نامدارترین رهبران  مذهبی بگوید که فلان آقا به حمایت از یک حکم قرآن کریم که مسأله ستر بود از طرف امان الله خان شهید شد …….

http://www.dailymotion.com/video/x5xd4bv

بدون شک بیان چنین روایت ضعیف و موضوعی کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ترقی و آزادی کشورهای مسلمان شرقی بوده که راه آشوب های فروان دیگری را نیز فراهم ساخت و همین نگاه  معیوب به تاریخ کشور سبب شد تا در بازار مکاره سیأ ست و بر منبر های از مافیای حاکم بر افغانستان  نیمچه ملاها و شبه روشنفکران با افکار و اندیشه های گچ گرفته حضور یابند و نهضت بزرگ اصلاحی  امانی  و یاهم هر حرکت دیگر تاریخی را با ملاک هاو فورمول بندی های  زمان معاصر اندازه گیری نمایند  .

http://www.dailymotion.com/video/x5xd3dh

بی خود نیست که ازقدیم گفته اند و هنوز هم میگویند « ترک عادت مـــوجب مـــرض اســــت !!» وقتی کسی که با داشتن مدرک فوق لیسانس اش از بزرگترین پوهنتون جهان اسلام " الازهرشریف" مباهات می فرمائند و برای اثبات باطل خود چند کرور شاهد استشهادی دارند ، فکر نه میکنم عزیزان خواننده به سخنان بکر و فرمائیشات داهیانه ای از برخی فلاسفه ناقص العقول بی بدیل توجه نکرده باشند و آنرا کم اهمیت تلقی  نموده باشند  که در همین کلیپ ویدیوئی میز مدور تلویزیون خورشید در ذکر دوره امانی و شخص حضرت امان الله خان بیان گردیده است .!

ادامه مطلب در اینجا