آرشیف

2014-12-30

نورآقا جامی

استرس Stress

استرس(فشارروحي) را عبارت ازمجموعه اي واكنشهاي جسمي،عاطفي وذهني تعريف نموده اندكه انسان وياجانوردربرابرتحركات داخلي وخارجي برهم زننده ثبات واوضاع فيولوژيك بدن اوكه عمومآ ناخواسته است ازخودنشان ميدهد.
برای کاهش استرس در خود ، به طور منظم به ورزش بپردازید. ورزش به جسم و روح شما نظم و طراوت و قدرت می دهد.
وقتی از لحاظ روحی و جسمی قوی باشید استرس در شما کاهش می یابد و در برابر مشکلات مقاومت بهتری خواهید داشت
بعضی افراد تبعات آزار دهنده ی بیماری، فوت نزدیکان و اسارت و شکنجه را با آرامش عجیبی پشت سر می گذارند. این افراد در یک چیز مشترک هستند و آن شیوه برخورد و توجیه خوش بینانه آنان نسبت به مسائل زندگی است. آن ها تمایل دارند، بیشتر، موضوعات مقطعی را مورد توجه قرار دهند تا این که فکر خود را به مسائل گسترده مشغول سازند.
گروهی از دانشمندان متخصص روان شناسی از کشورهای آلمان و ایتالیا خندیدن را بهترین وسیله برای حفظ سلامتی، از بین بردن افسردگی و بالاخره بهتر شدن کار قلب انسان به مردم جهان توصیه می کنند.
 
شیوه های کاهش فشار روحی (استرس)
 شیوه های کاهش فشار روحی متعدد هستند و تاثیر آنها بر افراد گوناگون نیز متفاوت می باشد. یعنی شیوه ای که در گروهی از افراد به کاهش استرس می انجامد می تواند در گروه دیگری موجب افزایش آن گردد. بطور کلی می توان گفت شيوه هایكه در کاهش استرس بسیار موثر هستندعبارت انداز:
فعالیت های ورزشی، تفریحي، موسیقی، یوگا،  تنفس با حرکات بدنی یوگا، تغذیۀ سالم، و خود آرامشی یا آرامش خاطراينهاهمه باعث كم شدن فشارروحي وحتي ازبين رفتن آن ميگردد.