آرشیف

2017-9-13

عبدالحی نزهت

استرا تیژی جدید امریکا و ناکارگی دولت افغانستان

 
چندین ماه غور تعمق؛مطالعه تفحص جستجوراه های برون رفت ازبحران افغانستان اضلاح متحده امریکا را بگونه استثنائی در یک قضیه غامض و پیچیده مصروف نگهداشته بود.
سکوت و خاموشی این ابر قدرت در باره این بحران مزمین به ساده گی به تشدید بحران بیشتر انجامید. طالبان با بوجود امدن یک خلا امنیتی در قدرت که ناشی از سیاست درهم وبرهم واشنگتن بود در جبهات مختلف نبرد را ازجنگ های پراگنده چریکی وارد فاذ جنگ منظم جبهوی ساحتند؛آنها از سستی وتردید سیاست های امریکا به نفع خویش سود جسته در جبهات جنگ هلمند؛فراه؛ ارزگان؛ قندز؛ بغلان؛ به تعرض پرداختند؛د رمقابل قواه مسلح کشور که فرزندان صدیق و زحمتکش کشور اند ؛باوصف عدم اراده سیاسی ونظامی رهبران وحدت ملی  به مقابله تروریست ها به استواری و متا نت و شجاعت به مقابله برخواسته از هویت انسانی شرف وناموس وعظمت تاریخی وطن دفاع نموده؛ کارنامه ها و حماسه های بزرگ افریدند؛ تلفات وضایعات این جنگ ها برای قوتهای مسلح ما در طول جنگ های چهل ساله کشور بی مانند و بی مثال بود.
در ضمن موضوع قابل الذکر بحث و تدقیق امنیت کابل پایتخت سلطنت و پادشاهی هاجمهوریت های گوناگون بوده کابل هیچگاه چون امروز نا امن  و بدون امنیت نبوده و نیست؛شما وقتی ازخانه بسوی کار وظیفه یا ضرورت در کوچه یا پس کوچه های شهر در گشت و گذار باشید هیچگونه امنیت جانی و فزیکی ندارید خطرات در مناطق  وزیراکبرخان شیرپور یا شهر نو ویا مرکز شهر؛ ده افغانان؛ پل باغ عمومی سرک میدان هوای ؛سرک دارالامان ودشت برچی از همه جای شهر بیشتر است؛ هر دقیقه و هر ساعت شما در انتظار یک انتحار و انفجار مهیب میباشید؛ وقایع چهارای زنمبق وزیر اکبرخان چنان خون بار بود که هنوز تعداد ازشهدا شناسای نگردیده مفقودالا ثر میباشند تلفات این حادثه بیشتر از ۵۰۰ تن شهید و زخمی است وقایع قول اردو بلخ نهایت تکان دهنده بود؛ بی کفایتی مسولان امنیتی در قول اردو بلخ سرانجام به فاجعه عظیم را بوجود آورد ؛ این بی کفایتی منجر به شهادت جوانان زیادی شد قرار قضای درین حادثه در باره قومندان قول اردو بلخ تعجب برانگیز است در حقیقت به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیده در حقیقت  برائت اخذ نموده است؛ وقایع چهارصد بستر اردو که ناشی از نفوذ ستون پنجم دشمن بوجود امده بود منتج به وقایع خونین گرد ید ؛حوادث مسجد امام زمان در خیرخانه کابل فاجعه عظیم را در شهر کابل بوجود اورد که بیشتر از ۱۵۰ شهید و۲۵۰ زخمی به همراه داشت سالهای قبل مضمون در سایت های انترنیتی به نشر رسانده بودم مضمون اش چنین بود که کابل بغداد میشود ؟حال کابل کاملا از بغداد بدتر شده است. تیم کاری ریس جمهور ترامپ شخصیت های مهجون ومرکب هستند که هنوز هم سیاست کاملا روشن در حل بحران افغانستان و اسیاء جنوبی ندارند فعلا ترامپ ریس جمهور امریکا استرا تیژی جدید خود را ارایه داشته پرابلم ها و دشواریهای زیادی فراه را این طرح های جدید وجود دارد.
ترامپ ؛جنگ افغانستان                                                                           
سرانجام ترامپ به مشکل سخن راند سکوت  خاموشی تفکر    تعمق زیاد ضرورت داشت تا با این قضیه  غا مض و پیچده آ شنا گردیده تصمیم اتخاذ نماید؛ عطالت و سستی در تصمیم گیری جناب ترامپ ناشی از عدم درک قضیه  مغلق و مبهم افغانستان بود او یک تاجر حرفوی بود نه یک سیاست مدار پرو فیشنل !اگر چه یک معقوله فلسفی است سیاست بیان فشرده اقتصاد است ترامپ ارزش یک دلار وسینت را خوب بلد است وقتی از سرقت و دزدی های شرکت های امریکای و افغانستانی را میبیند به عمق فاجعه افغانستان پی میبرد ترامپ میداند که مافیای بین الملی تارو پود این سناریوی خطرناک را در دست داشته و گرداننده گی می نماید ؛نگرانی و تشویش او بیشتر میگردد؛زمانکه که او پی میبرد پول هفتاد ملیارد دلاری پول مواد مخدر افغانستان  به جیب مافیا در امریکائ  و اروپا فرو میریزد به عمق این فاجعه درد اورو پی برده ؛دلایل این سردر گمی سیاسی ونظامی را درک مینماید ؛ وقتی او از سرباز های خیالی و مکتب های خیالی و معلمین خیالی آگاه میشود تشویش او ده برابر افزایش میابد زمانکه او درک می نماید در تدارکان ملی باوصف انکه ریس جمهور در راس اش است فساد گسترده وجود ارد حواس اش پرت و پریشانی بزرگی بروی مستولی میشود؛ گرچه ترامپ به سخن های جنرال های نظامی خوددقت نموده ضرورت جنگ افغانستان را عمیقا درک نموده؛ دیده شود در عمل چگونه وارد کارزار جنگ افغانستان میشود  ریس جمهور ترامپ و جهانیان همه میدانند که کلید این جنگ در دست پاکستان است ترامپ میتواند با پاکستان تصفیه حساب نموده و از معرکه جنگ افغانستان  آنرا بدور رانده میتواند؟