X

آرشیف

استاد نامق، دانای مهرآیین و مُحقق با تمکین

 

این نوشته بریده ای از ذکر خیر برادر عزیز استاد برهان الدین نامق بدخشانی است که حق زیادی به گردن ادبیات فارسی- دری، و تورکی اوزبیکی دارد.

نزدیک به بیست سال است مرا سعادت آشنایی با این استاد عزیز پدید آمده است، استادی که هدفی جز خدمت به فرهنگ و دانش در سر ندارد.

استاد نامق به حق شخصیتی است در خور تمجید، باتمکین، مؤدب، حلیم، کم سخن، بی ادعا، و برخوردار از بسا سجایای عالی دیگر. او یکی از غنایم بزرگ کشور است و یکی از پرکار ترین شخصیت های علمی و فرهنگی‌ِ کمتر شناخته شده ای که باید آن را دارای شخصیت چند بعدی بر شمرد. 

کار های ارزنده ای که استاد نامق طی سالیان متمادی ارائه داده، هریکی در خور ستایش است. او محققی است ژرف نگر، و آفریده هایش استوار بر پایه های علمی و ارزشمند. طوری که در هیچ یکی از آثار خود نخواسته تحت تاثیر گرایش های بی ارزش تباری و قومی -که متاسفانه برخی به نام نویسنده و شاعر به این مرضِ مزمن مصاب اند- قرار گیرد. بل وی همواره سعی بدان داشته است با قبول رنج و زحمت فراوان، عنان هدف را به سوی حقایق بکشاند و از تعصبات و یرانگر، تبرا جوید. طوری که در هر اثر تحقیقی ای که بدان همت گمارده، خواسته است به مواردی تکیه کند که با ارزش های پختۀ علمی و امانتداری و صداقت همسویی داشته باشند؛ از همین سبب است که حاصل تحقیقات وی بهره مند از برجسته گی و مورد پذیرش، قرار گرفته است.

استاد نامق بزرگمردی است مهربان و با همه باشندگان و گویندگان ساکن در افغانستان، یکسان و کم حرف و بسیار دان، به گونه ای که همیشه کوشیده است امتیازات قومی و تباری و تعصبات قومی و تباری و برتری جویی های هرزه را پشت پا زند و به این پدیده جز از عینک تقوی و ارزش های اسلامی ننگرد. این امر سبب شده همۀ کسانی که با وی توفیق آشنایی را رفیق ساخته اند، برایش مهر بورزند و صمیمانه برایش حرمت قایل باشند.

یکی از شایسته ترین و ارزنده ترین کارهای استاد نامق- که صاحب این قلم نیز سخت شیفتۀ این اسلوب است- متحد ساختن گویندگان مختلف کشور یا گل های رنگارنگ سرزمین ما افغانستان با زبان گیرا و شیوای قلم است. مبالغه نخواهد بود اگر علاوه دارم: او رسالت بزرگ خود می‌داند تلاش های گسترده ای را در جهت وحدت و همگرایی میان مردم و بافت اقوام مختلف و تامین روابط نیک و رفع دویی میان ساکنان سرزمین بلاکشیدۀ خود، مبذول و مصدر خدمات ارزنده ای شود؛ هدف بلندی که آن را نمی‌توان جز کسب رضای خدا، اهتمام به فرهنگ و ارزش های فرهنگی و اخلاقی و جز دلسوزی برای مردم و کشورش به حساب آورد.

استاد رحیم ابراهیم، یکی از فرزانگان دیار ما گلبرگ هایی از ذکر خیر را در فرا روی وی گسترده و استاد نامق را “دانای مهربان” قلمداد کرده است که به حق، نظری است صائب!

استاد ابراهیم افزوده است: “«مهر دانایی» او، چون مهر آسمانی در بهاران است.

اما، مهر دانایی چیست. این تعبیری است از مولانای بلخ. مهردانایی، آن است که، هرچه یاد داری آن را به خواهندگان دانش نثار کنی. بخل و حسادتی در میان نباشد. از این منظر، استاد نامق شاید کمتر نظیر داشته باشد.”

استاد ابراهیم می‌گوید: ” از تجربۀ خود می‌گویم: هر زمانی که به منبعی ضرورت داشته‌ام؛ به ایشان مراجعه کرده‌ام. اگر آن منبع را خود داشته اند؛ با صفا و صمیمیت در اختیارم گذاشته اند و اگر نداشته اند، مرجعی را برایم سراغ داده اند. از طرفی دیگر، اگر مشکلی در جریان کار داشته ام و از ایشان پرسیده ام، با توضیحات اصلی و فرعی، آن مشکل را حل کرده اند بدون اینکه به این مثل معروف «بود هم پیشه با هم پیشه دشمن» اهمیتی داده باشند.”

استاد رحیم ابراهیم در فراز دیگری از وصفنامه اش آورده است: ” استاد نامق، حافظۀ قوی دارد؛ در حیات خود کسی را ندیده ام که به اندازۀ وی شعر زیاد یاد داشته باشد و در هر زمینه، شعری از شاعری روایت کند. از اینکه بیشتر با ادبیات کهن سرو کار دارد، حافظه اش هم سرشار از دردانه های ادبیات کهن می‌باشد.

یکی دیگر از برازندگی های استاد نامق، شهرت گریزیی اوست. با این همه کار و آثار و مقام معنویی که دارند؛ هیچگاهی ندیده و نشنیده ام که افاده‌یی بفروشد و تفاخری داشته باشد. وارستگی فطریش، او را از هیاهوی شهرت طلبی و «من من» به دور داشته است.”

خامۀ سیال استاد نامق آثار ارجناک زیادی را به دو زبان ( فارسی- دری و تورکی اوزبیک) به شیفتگان علم و فرهنگ عرضه داشته است که هر یکی از آنها را  می‌توان در خور وصف شایانی دانست. او فولکلور شناس، شاعر ورزیده، طنز نویس ماهر، بیدل شناس و پژوهشگر خستگی نا پذیر نیز است. در  پهلوی تحقیق استاد نامق را باید به عنوان نمونۀ بارز و برجستۀ رشد جریان ترجمه قلمداد کرد.

اخیراً فرزانه گرامی دکتر شمس الحق آرینفر در مورد  ترجمه و تحقیق و آراستن کتاب موقر پنج جلدی وی به نام ” تاریخ ادبیات تورکی اوزبیکی” نظر افگنده، داوری خوبی در مورد کارها و تلاش های استاد به عمل آورده است. به قول مشارالیه هرگاه این محقق پرکار، در اثنای کار نفس گیر بیست ساله اش در کتاب یاد شده به مواردی برخورده که با حقایق سازگار نیست و پای اشتباه و خطا از سوی دیگران در آن دخیل شده، سعی به عمل آورده آنها را با بهره از منابع موثق و معتبر دیگر تصحیح کند و دقیق ترین نتیجه را به خوانندگان ارائه دهد. از همین رو او را باید محققی دانست امین در دو زبان ( تورکی اوزبیکی و فارسی و دری)؛ محقق ارجمندی که باید این امانتداری و صداقت وی را برخاسته از اندیشۀ نابی دانست که سرچشمۀ زلالی به نام اسلام عزیز، فرا اختیارش قرار داده است.

به قول دکتر آرینفر: مطالعه و ترجمۀ پنج جلد کتاب آنهم به خط سیریلیک در بیش از سه هزار و پنجصد صفحه، کاری‌ست نهایت ثقیل و توانفرسا، ترجمه این کتاب (۲۳۵۰) صفحه ای به خط فارسی کار توانفرسایی است که بعد از آرایش و پیرایش، مترجم و حذف بحث‌های تیوریک مارکسیستی، برجا مانده است.”

امیدوارم تمام کسانی که دغدغۀ آشنایی و علاقه وافر با ادبیات تورکی اوزبیکی و فارسی – دری دارند، در جهت به دست آوردن و تکثیر کتاب ارزشمند ” تاریخ ادبیات تورکی اوزبیکی” تلاش گسترده به خرج دهند. می‌توان گفت انتقال و در اختیار قرار گرفتن کتاب ارزنده یاد شده، به خصوص برای شخصیت های فرهنگی و جوانان عزیز فرهنگ دوست، بسیار مهم و ارزنده است.

همان گونه که اشاره شد استاد نامق آثار زیادی در نظم و نثر و در دو زبان انجام داده که در جای دیگری ان شاءالله به تفصیل از آنها سخن خواهیم گفت. اما به طور موجز متذکر شد، استاد علاوه بر کتاب پنج جلدی ای که ضمن ترجمه، بالای آن تحقیق منصفانه کرده اند، چندین کتاب وزین دیگر را تالیف کرده است، از آن جمله کتاب حجیمی دارند به نام ” مثل در شعر فارسی” که آن نیز کار ارزنده ای به شمار می‌رود. 

در پایان باید گفت: بعضی از کارهایی که استاد نامق به تنهایی بدان همت گمارده و کار متواتر سبب ضعیف شدن بینایی چشمان ایشان گردیده،  فرا تر از تلاش یک محقق، بلکه گروهی از مترجمان و پژوهشگران است. لذا باید بگوییم: هزار آفرین بر استاد نامق عزیز.

آری، استاد نامق دانشمندی است دوست داشتنی و سزاوار توصیف فراوان. امیدوارم پای انصاف و قدرشناسی جلو بیفتد و از بهر تقدیر و بزرگداشت ایشان از سوی اکادمی علوم افغانستان و دانشگاه کابل، محافلی برگزار شود و لقبی در خور شانی به این دانای مهربان تفویض و از خدمات وی، تقدیر شایانی به عمل آید.

برای استاد نامق عزیز، طول عمر با برکت و سلامتی و اجر و  پاداش مزید از بارگاه الهی خواستارم

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.