آرشیف

2019-2-4

نظیر ظفر

استاد محمد یوسف کهزاد ؛ کوهپایه ای از هنر در گذشت

اجل گلــــــــچین بی انصاف باغ است 
دلی هر کس ز دستش داغ داغ است

ز هر گلــــــــشن بچیند بهترین هاش
تو پنــــــداری که دزدی با چراغ است

         (ظفر)

استاد محمد یوسف کهزاد ؛ کوهپایه ای از هنر در گذشت 
( انا لله و انا الیه راجعون)
خبر در گذشت هنر سالار استاد محمد یوسف کهزاد دلهای همه را متاثر گردانید.
وفات این هنر سالار تو انایک ضایعه ای جبران نا پذیر در تاریخ هنر کشور ما  بشمار می آید
مر حوم محمد یوسف کهزاد شاعر توانا ؛ نقاش ماهر و درامه نویس چیره دست بودکه همه عمرش را صرف هنر و احیای فر هنگ نمود.
وی صا دقانه زیست و عا شقانه نوشت و در همه آثار گرانبهایش وطن و هموطن تجلا میکند .
بنا به گفته سعدی شیرازی :
( سعدیا مرد نیکو نام نمیرد هر گز   مرده آنست که نامش به نیکویی نبرند)
کهزاد زنده جاودان است وفقط ازین جهان فانی جامه بدل نموده است و همیشه با ماست.
بمناسبت در گذشت این هنر سالار توانا ( مر حوم محمد یوسف کهزاد) تسلیت قلبی خود و خانواده ام را خد مت همکار مستعد و نطاقه معروف کشور بانو ذکیه جان کهزاد و بازمانده گان مرحوم و فامیل های مصیببت دار کهزاد ابراز داشته و برای مر حوم بهشت عدن ازز خداوند تمنا نموده و صبر جمیل به با مانده گانش تمنا دارم