آرشیف

2014-12-30

زکریا فصیحی

ارکـــان هـــدایـــــت

 

 
شاعر:؟/ اجرا: فرقة ذوالفقار، در شبکه جهانی هدهدtv/ ترجمه: حمید فصیحی/ پیاده سازی از video و ویرایش ترجمه: زکریا فصیحی.
 
 
لیلةُ القدرِ لقَد عَجَّ النّداء/  آوازی در شب قدر طنین انداخت که میگفت:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/  به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
صَوتُ حُزنٍ و عَویل/  صدای حزین و گریۀ بلند،
نَسمَعُ مِن جَبرئیل/  از جبرییل [این گونه] شنیدیم:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/  به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
 
لیلةُ القدرِ فُجِعنا بِالنّداء/ شب قدر ما را با ندایی، به مصیبت نشاند
عِندَما کَبّرَ صَوتٌ فِی السّماء/ وقتی که در آسمان تکبیر گویان [میگفت]:
قُتِلَ المَولی وَ خَیرُ الأوصیاء/ مولی و بهترین اوصیا[ی پیامبر ص]، کشته شد
وَهوَ فِی مِحرابِه ذاق الرداء/  در حالیکه در محراب، مشغول عبادت بود
حینَ أرجَعهُ قَتیل/ هنگامی که او را «آفتابگونه به مغرب» مرگ برد،
نَسمَعُ مِن جَبرئیل/  از جبرییل [این گونه] شنیدیم:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/ به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
 
أیّ رُزءٍ قد رُزِئنا بالإمام/ کدام بلا ما را مصیبت زدۀ امام کرد
فَجَعُونا به فِی شهر الصیام/ که در ماه رمضان یه سوگ او نشستیم؟
رَأسُهُ قَد شَجّهُ أشقَی الأنام/ پست ترین مردم، سر امام را شکافت
عندما رُدّ بصیفٍ أملدا/ وقتی که تیزی تیغ [بر سر مبارکش] اصابت کرد
وَ دِما، منه تَسِیل/  و خون از آن جاری شد،
نَسمَعُ مِن جَبرئیل/  از جبرییل شنیدیم:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/ به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
 
فُجّ رأسُ الکونِ بالصیفِ الحَسُود/ فرق کائنات با تیغ مرد کینه توزی، شکافته شد
و هَوی لما هَوی یبغی السجود/ و هنگامی که علی خواست به سجده رود، [کائنات] فریاد زد
فبقتل المرتضی ساح الوجود/ پس، با کشته شدن [علی] مرتضی، تمام هستی ناله کرد
وَ بِه صارَ یُواصِی أحمَدا/ و علی با این شهادت، به پیامبر ملحق شد
عِندَما حانَ الرّحیل/ وقتی که علی کوچ کرد،
نَسمَعُ مِن جَبرئیل/  از جبرییل شنیدیم:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/ به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
 
خیرُ خَلقِ اللهِ بالغدرِ قَضی/ بهتری آفریدۀ خدا، با مکر [دشمن] درگذشت
هکذا الوَحیُ یُنادِی فِی الفَضا/ فرشته وحی در آسمان چنین ندا می داد:
مَاتَ وَ لَهفِ علیُ المُرتضی/ علی مرتضی شهید شد، در حالیکه سینه اش مالامال غم بود
و فجعنا عندما رنّ الصّدا/ و ما با آن نالۀ دردناک، به مصیبت عظیم نشستیم
إنه خطب جلیل/ چه صدای بلندی بود که،
نَسمَعُ مِن جَبرئیل/  از جبرییل شنیدیم:
هُدِّمَت وَاللهِ أرکانُ الهُدی/ به خدا قسم! پایه های هدایت فرو ریخت.
 
 
(شهادت جان گداز مولای خوبان، غمخوار بی نوایان، پناه بی پناهان و مستمندان، حضرت امیر المومنین علی ع بر تمام مسلمانان جهان و ارادتمندان عزادارش، مخصوصا خوانند گرامی و عزیز سایت جام غور تسلیت باد)