آرشیف

2016-8-26

گل رحمان فراز

اردوغان غوری تبار!

شخصیت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور ترکیه از اهمیت ویژه برخوردار است و حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردمی را در کشورش داراست، او با وجودیکه مسلمان واقعی و معتدل است به خوبی توانسته است نظام را پیاده کند که الگو از سکولاریزم و ریشه از مصطفی کمال اتاترک می گیرد ولی با حفظ نام و احترام به شخصیت و به تاسی از اندیشه رهبر آزادی (اتاترک) کشورش توانسته است مردم و مجلس نمایندگان را بر یک سلسله تعدیلات و طرح ها قانع سازد که در شان اسلام پسندیده است و برای ادیان دیگر صدمه وارد نمی کند. 
سناتور محمد داوود غفاری هم افتخار سه دور وکالت در شورای ولایتی غور و دو دور سناتور بودن در مجلس سنا را از طرف مردم و به نمایندگی از ولایت غور در شورای ملی دارد، وی از بین پانزده تن وکیل شورای ولایتی شایسته سناتور شدن در مجلس سنا شناخته شد و حالا تریبیون حل مشکلات مردم غور در مجلس سنا می باشد که به بیشتر از 2000 عریضه رسیدگی کامل کرده است و نکته قابل عطف این است که اکثریت موکلین اش را دوستان اش به پاس رفاقت وی تشکیل می دهند تا اقارب اش!
در اینجا یک مورد را بر زندگی سیاسی این دو شخصیت مشابه به هم یافتم که چنین می باشد: بودند کسانی (فتح الله گولن) که از طرف دیگران دیکته می شدند تا بر خط مش و پیروزی سیاسی و اقتصادی اردوغان خدشه وارد نمایند و صدمه برسانند و از همان خاطر مخالفین وی از داخل نظام دست بر شورش به منظور اشغال و واژگون سازی حکومت اردوغان و بدنام سازی شخصیت اردوغان در بی کارگی زدند که خوشبختانه حق با اردوغان بود، او از آرای اخلاص مندانه مردم اش به همان جایگاه رسیده بود و مردم هم از وی کما فی سابق حمایت جانانه نمودند.
سناتور محمد داوود غفاری هم از طریق آرای مردم اش به سه دوره وکالت شورای ولایتی و دو دوره سنا نایل آمده است و بدون شک می توانیم وی را شخص موفق محسوب نماییم برای اینکه سه بار پی در پی اعتماد مردم را بدست آوردن مشکل است، او حتماً کوشش نموده است تا به مشکلات مردم اش رسیدگی کند، دروغ نگوید، صادق باشد و کار کند تا اعتماد مردم نسبت به وی باقی بماند. اما در این اواخر قربانی دسیسه های اداره شاروالی غور قرار گرفته است تا از تبارز شخصیتی اش کاسته شود و وظیفه اش به حالت تعلیق در آید.
روی هم رفته، همان طوری که اردوغان مردانه وار و با افتخار از پشت دسایس شوم سبز بر آمد و به دسایس خط بطلان کشیده شد، سناتور غفاری هم غالب این کش و گیر خواهد بود، چون او خود را همیشه هم سویه به مردم اش دانسته است و همیشه کوشیده است تا همانند هم دیاران اش از یک حق و امتیاز برخوردار باشد!

اردوغان غوری تبار!

اردوغان غوری تبار!

اردوغان غوری تبار!

اردوغان غوری تبار!

اردوغان غوری تبار!

اردوغان غوری تبار!