آرشیف

2022-12-8

آی سان مرامی

ارتباط چراغ های خیابانی با دیابت

•نزدیک به 80 درصد از جهان تحت تاثیر آلودگی نوری حاصل از روشنایی مصنوعی بیرونی در شب زندگی می کنند.

•پژوهشی جدید اثبات کرده که چراغ های شب(LAN) افراد را در خطر ابتلا و افزایش دیابت قرار می دهد.


اکنون نتیجه ی پژوهش ها از دانشگاه جیائو تونگ شانگهای چین،پس از یافتن ارتباطی میان قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی در فضای باز در شب و افزایش دیابت، LAN را در لیست عوامل دخیل در دیابت قرار داده است.

نور مصنوعی چیست؟

Why is Blue Light at Night Bad? - International Dark-Sky Association

نور مصنوعی نوری تولید شده توسط منابع نور مصنوعی است؛نور مصنوعی در شب بخشی از مسئله ی آلودگی نوری در جهان به حساب می آید. این آلودگی نوری ترکیبی از نورهای مرئی ناشی از تابلوهای نوری، چراغ های خیابان،چراغ های راهنمایی، چراغ های خودروها، چراغ های محوطه بیرونی منازل و سایر چراغ های فضای بیرون می باشد.

نور LAN ها که به سوی آسمان در جهش است، به صورت مصنوعی باعث درخشش آسمان می شود که به عنوان “آسمان تاب” از آن یاد می شود.

آسمان تاب و یا آلودگی نوری در مناطق شهری بزرگتر در مقایسه با موقعیت های روستایی،گسترده تر است.یک مثال ساده این است که در شهرهای مدرن تر حتا نورپردازی بیرون یک ساختمان اعم از مسکونی و تجاری دارای اهمیت است.

تحقیقات پیشین نشان داد که آلودگی نوری حاصل از LAN ها می تواند به صورت منفی بر سلامت انسان ها اثر بگذارد.پژوهش های متعدد هم چنین از ارتباط بین مشکلات خواب، اضافی وزن و اختلالاتی مانند پرخاشگری و استرس و LAN خبر داده است.

 

برگردان: آی سان مرامی

منبع:Medical News Today 16Nov2022