X

آرشیف

ادامهٔ سیاستهای  ناکام! 
ادامهٔ سیاستهای  ناکام! 
ادامهٔ سیاستهای  ناکام!
اخیرا عدهٔ از سیاسیون و سناتوران امریکا از سیاست تحقق حاکمیت سیکولار و دیموکرانیک برای ایران به توافق رسیدند!
باید ګفت که انتخاب نوع نظام ، حاکمیت و ارزشها از صلاحیت ملت/ مردم است، تأکیدیکه بزرګان از حرکت طالبان در افغانستان به جهان میګویند و در عمل خلاف آن و انتخابات را رد میکنند!
 اگر دیموکراسی حاکمیت ملت/مردم، توسط ملت و برای ملت است، تحمیل حاکمیت سکولار در جامعه  ای با اکثریت مردم مسلمان  سیاست خطاء  و غېر عملی بود و است!
منظور شان حتما ختم ملاشاهی است تا تحمیل حاکمیت سیکولار!
اینکه نطاق قبلی اردوی پاکستان از تیزس دوکتورای خود در آمریکا برای فدرالی شدن افغانستان، دفاع کرد و عدهٔ از سیاسیون آمریکاه و تجزیه طلبان  افغان شان نیز بدان باور دارند، قابل درک است!
اینکه جان کیری ها با مشاور ارشد شان ( پسر ارشد محمود قریشی وزیر  خارجهٔ پاکستان) در مورد افغانستان از چه زهر های مسموم شده باشند، قابل درک است، اینکه برژنسکی ها مشاور امنیتی وقت آمریکا به مردم افغانستان
از واپس کردن مسجد و منبر به مردم افغانستان سفارش داشت و اینکه حاکمیت های راست و چپ با ارزشهای غیر از ارزشهای ملت افغان چه حاکمیت های تجرید شده و بحران و تراژیدی به ما و خود زور مندان آورد و باز هم نه آموختند، ای وای برحال چنین بی خبران از الفبای سیاست و دولتداري! ای وای بر کسانی که مدعی سمبول دیموکراسی خود را میدانند ولی تا حال به آن نه فهمیده و به عمق  دیموکراسی و دولتداری نمی دانند!
حتمی نیست هر حماقت که از دهن کلان براید، مروارید و در باشد! جفن هم از دهن بعضی از کلان ها دیده و شنیده شده!
به حال همچو سیاسیون متاسفم!
همین سباستها سبب تراژیدی های انسانها در جهان شده ! کمونیزم ، جنګ اول و دړم جهان و هیتلر هم از نظم نوین و خوب جهانی صحبت داشت!
دوکتور صلاح الدین سعیدی
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.