آرشیف

2017-8-10

دوکتور ص. سعیدي

اداره و مدیریت ارګانهای امنیتی!

جناب ویس برمک كانديد جديد وزارت امور داخلهء افغانستان مدیر خوب، انسان متعهد و دلسوز به منافع ملی و افغانستان است! 
ما نیروهای امنیتی متعهد به افغانستان، غیر سیاسی، مسلکي و تابع قوانین نافذ کشور مان افغانستان میخواهیم. 
انسانها به شمول کارکنان نیرو های امنیتی ما مانند سمارق نیستند که یک مرتبه، دفعتاً  روئيده و سابقهء سیاسي با تعلق به کدام جریان سیاسی نداشته باشند( منظور من سایر کارکنان اداره است نه شخص اول اداره) اما بعد از آمدن و آغاز کار به ادارهء امنيتي بايد جز سوانح اش  در سوګند نامهء تحریری اش تعهد باشد که به بعد از آغاز کار در ادارهء امنیتی، عدلی و قضایي، به هیچ حزب و سازمان سیاسی تعلق و عضویت ندارد و تعلق و عضویت  در حزب و سازمان سیاسی را در خلاف و مغایرت کارش در اداره امنیتی و ارګان عدلی و قضایی میداند.
مسلم است که تدابیر زیادې دیګرې وجود دارند  که رهبري ارګان امنیتي اتخاذ و اداره را از ګروګان حزب سیاسی، سمتی، زبانی خارج ساخته و متعهد به قانون و منافع ملت افغان و افغانستان سازد. 
بخشهای از وزارت داخله باید مانند خدمات ملکی از دست نظامیان خارج ساخته شده و کار مسلکي نظامي این بخش باید به کادر های مجرب متخصص امنیتی و حقوقي ګذاشته شود. 
بر وزیر و مدیر ادارهء امنیتی  است با صحه ګذاشتن سیاسی بر کار متخصصین مسلکی کار ایشان را قوت بخشیده و اداره را از سمت، قریه، زبان و قوم خارج ساخته و افغانستان شمول و تابع قانون ساخته در باند بردن سطح فهم مسلكی و حقوقی کارمندان اداره به صورت سیستماتیک ، مانند جزء از وظایف روتین و معمول هرکارمند اداره از پائين تا بالا باشد. سازمان دهي لکچر های و دروس مسلکی و حقوقی مطابق مسلک هر بخش مراجع امنیتی باید و باید به صورت دوامدار جزء سوانح هربخش مانند یکی از مطالب ترفعات باشد. 

و من الله التوفیق
دوكتور صلاح الدين سعيدي
١٠/٠٨/٢٠١٧