آرشیف

2022-12-19

سلیمان کبیر نوری

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

درین روز ها هجمه ای از سر وصدا ها و دغدغه هایی را  در تمامی میدیای منطقوی به ویژه سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کشور، در مورد تغییر نام  چاریکار به نام ” امام اعظم ابی حنیف” می بینیم و میشنویم که این تصمیم رهبری طالبان غوغا بر پاکرده است.

بلی عزیزان!

طالبان، نام استان یا ولایت چاریکار را به نام ” امام اعظم ابی حنیفه ” تغییر داده است. درین گستره ده ها هزار پیشنهاد، تبصره و تحلیل ونگارش یافته است که اکثریت قاطع گویا که ” به ترکستان” رفته اند.

اینکه شبکه های استخبارات خارجی در کشور ماتم زده ی مان مصروف چه رویکرد های مهلک و ویرانگر است، متاسفانه دست اندرکاران رسانه های اجتماعی، یا ازان بی خبر اند، و یا هم به سبب عقیده و باور شان شاید خودآگاهانه ازان طفره روند. کمیت معدودی اند  که به نفس مسئله تماس گرفته و آن را باز گو کرده اند.

وقتی رسانه های اجتماعی را درین گستره زیر و رو کنیم، درمی یابیم که اکنون تشویش و نگرانی کمیتی از مردم چاریکار از آن است تا، بادرنگ، مرچ و بولانی، کباب و شوربا، توت، چاقو و قیماق و…، شهیر چاریکاری را به چه نام صدا کنند؟

تغییر نام تاریخی چاریکار به “امام اعظم ابو حنیفه” یک رویکرد  هدفمند به وسیله شبکه های استخبارات  سعودی و امارات زیر نوکری پاکستان است وبس. این گونه تحرکات عبارت اند از ترویج و تعمیق وهابیت، سلفیت و دیوبندی است که پاکستان نیز عاشقانه آن را می خواهد.      یاد مان باشد، از احتمال دور نیست تا  روزی نام کابل را نیز به نام “ملا عمر آخوند” تغییر بدهند. اما بازهم به یاد داشته باشیم که این تغییرات به سان  نام گذاری حفیظ الله امین( رییس جمهور پیشین کشور) خواهد بود که نام جلال آباد را به ” تلون شار” تغییر داده بود. ما همه دیدیم که پس از مدت کمی، نه حفیظ الله امینی تشریف دارشت و نه شهری به نام ” تلون شار”.

آن چه من را واداشت تا مختصر نگارشی داشته درین مورد داشته باشم، حصول اسناد معتبری است در مورد زادگاه و شخص “ابوحنیفه” که یکی از دوستان با ارایه اسناد و مدارک برایم ارسال داشته اند. البته متن متذکره را با اندکی ویرایش، خدمت عزیزان پیشکش مینمایم:

 

     ” نه در طالبان اين بار سواد مى بينم و نه در حريفان طالبان. پس اين همه هياهو در افغانستان از بهر هيچ است. فقط تعصب و كله شقى.  

همه مخالفين طالبان با نام گذارى محتمل ( كه هرگز محقق نخواهد شد)، در ناگذاری شهر چهاريكار به نام “امام ابوحنيفه” مخالفت ورزيده، و آن را پشتونيزه يا اسلاميزه  خوانده اند؛اما نتوانسته اند كه اين بار آنرا  به گونه اى مستدل رد كنند. از يك سو روی شان نمى شود كه ازين حس تعلق و مالكيت ابوحنيفه به نسبت چاريكار هم تير شوند. از سوى دگر دل شان نمى شود كه اسم تاريخى چاريكار محو و نابود شود؛ كه نبايد هم بشود.

      نامگذارى شهر ها و ولايات افغانستان بازتابگر  تاریخ از تمدن ها است.

ما بسیار به روشنی، درين جا میبینیم که طالبان اينان را خوب كيش و مات كرده است؛ چون طالب در مدارس خوب خوانده است كه امام ابوحنيفه از چاريكار نيست. وقتى كه چند بوغه اى  برای ایشان گفته اند كه وى از چهاريكار است، اينها هم دم را غنيمت شمرده و  گفته اند: خى به نامش بسازيد!

     در هيچ منبع معتبر و موثق  تاريخى و اسلامى جهان عرب، اجداد امام ابوحنيفه از چاريكار ذكر نشده، اما در همه منابع اتفاق آراء بر كابل است.” 

اینک اسناد و مدارکی عدیده ای که زادگاه ابو حنیفه را به معرفی میگیرد:

 

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

اجداد امام ابوحنيفه از كابل است نه از چاريكار! اى آنانیكه تعصب داريد، اما  مطالعه  نداريد!

 

در اخیر میخواهم برنامه ویدیویی شماره 713 جناب رزاق مامون، ژورنالیست توانا، نویسنده، تحلیلگر و به قول دوست و عزیزی ” یکی بهتر از هزاران، تاریخ مینویسد که تاریخ می سازد”، زیر نام ” ایجاد ولایت مغز شویی به نام ابو حنیفه” را خدمت شما تقدیم دارم تا با اغتنام از فرصت آن را ببینید.

برای باز شدن ویدیو، بالای لینک زیرکلیک کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=yVLNawPWvak&ab_channel=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%7C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86