آرشیف

2015-9-22

گل رحمان فراز

ابتکار آفرینی نهاد پيمان جوانان غور!

 

ابتکار آفرینی نهاد پيمان جوانان غور!

خوشبخاته توانستم افتخار حضور در یکی از نشست های هفته وار نهاد پیمان جوانان غور را کمایی کنم و همان درخواست را به مسرت پذیرفتم، ایدۀ کلی برگزاری این نشست را تبادل افکار و ایجاد محیط اجتماعی و فرهنگی صمیمی بین جوانان تشکیل می داد و خوشحالم که جوانان ما حالا به اوج قله های فهم اتحاد و همکاری رسیده اند و بیشتر از دیگران در صدد شکستن مرز و بوم و راه و رسم تعارفات غیر قابل قبول اند.
روند و روال این جلسه (جلسه هفته وار) طوری برنامه ریزی شده است اینکه یک و یا دو تن از اشتراک کنندگان مسئولیت آمادگی گرفتن ارائۀ یک مطلب مشخص را دارد و عنوان همان مطلب متذکره باید در جلسه قبلی، قبل از قبل ایراد گردد تا اشتراک کنندگان دیگر در رابطه به همان موضوعات معلومات اندک برای خود تهیه دارند و پیش از پیش آشنایی ابتدایی خویش را اخذ نمایند.
در همان روز حضور ما، استاد دهزاد – استاد دارالمعلمین عالی غور مسئولیت ارائه مطلب از قبل تعیین شده اش داشت که خوشبختانه ایراد گردید و ما مستفید شدیم که بر روی نکات ذیل معلومات داده شد و مباحثه صورت گرفت؛

– اصل یقین در مقابل تردید

– اصل احساس رهبری و مدیریت

– اصل مسئولیت پذیری

– اصل تمیزی و زیبایی ظاهر

– اصل تمجید از خود صفتی 

← موضوعات فوق بطور کلی شرح گردید و واقعآ از بافت پر مفهوم، جامع و دانشمندانه استاد بزرگوار شارژ گرفتیم و با دید اینکه جوانان برای دریافت اصل موضوع موشگافی می کنند، نسبت به آینده امیدوار تر شدیم و نوید تکامل اندیشۀ جوان در ذهنیت مان نشو و نمو کرد.

بعد از ایراد دانشمندانه لکچر استاد دهزاد، جوانان هر یک با انرژی تمام و اندیشه بالقوه شان مباحثه را داغتر، طولانی تر، جالبتر و مؤثر تر ساختند و واقعاً از تبادل همان افکار موضوعات خیلی آموزنده را به حافظه دراز مدت مان اندوختیم. 
¤ در اخیر، جا دارد از ابتکار و زحمات گرداننده و مجری شفیق رفیق پویا سپاسگزاری کنم که این ابتکار را از ذهنیه باز اش به عمل پیاده نمود و حس همدردی، همدلی و همکاری را بین جوانان ایجاد نموده و تازه ساخت، همچنان این اقدام نیک نهاد پیمان جوانان غور قابل تقدیر است و از خداوند (ج) میخواهم تا ایشان را پیروز تر، با انرژی تر و وسیع فکر تر داشته باشد و برای انجام کار های بزرگ و خطیر برای شان توفیق عنایت فرماید.

با احترام
گل رحمان فراز