X

آرشیف

آیا ماموریت سربازان هالند در افغانستان تمدید می شود؟

روزنامه مردم چاپ  هالند de Volkskrant  25 سیپتامبر 2009

 
Noël van bemmel  و  Theo koelé  گزارشگران روزنامه ی هالندی de Volkskrant در مورد پشتیبانی حکومت هالند از تمدید ماموریت سربازان هالندی به افغانستان و نقش این سربازان در اروزگان می نویسند.
پشتیبانی از  استمرار ماموریت هالند در افغانستان درین اواخر رو به کاهش است؛  اما وزیر دفاع هالند Van Middelkoop  فان میدَلکوپ (از حزب ChristenUnie) مخالف ادامه ی ماموریت هالند نخواهد بود. این خبر را منابع کابینه ی هالند تأ یید کردند. هفته ی قبل Verhagen فرهاخن وزیر خارجه ی هالند (از حزب CDA) بطور غیر مستقیم  از ادامه ی حضور سربازان هالندی در اروزگان اشاره کرد. درمیان حکومت ائتلافی هالند (حکومت فعلی هالند متشکل از سه حزبCDA  حزب دموکرات مسیحی، PvdA  سوسیال دموکرات ها و CU ، حزب جامعه ی مسیحی) یگانه حزبیکه مخالف تمدید ماموریت هالند در افغانستان است حزب PvdA سوسیال دموکرات ها میباشد. در نتیجه ی عدم حمایت این حزب از ماموریت به افغانستان، پارلمان هالند  حمایت  اکثریت آراء را در حمایت این ماموریت از دست خواهد داد؛ ماموریتی که تا سال آینده به سر می رسد.
 فان میدَلکوپ (وزیر دفاع هالند) قبلاً در مورد استمرار این ماموریت با در نظرداشت وضعیتی وخیمی که سربازان در آنجا داشتند علاقه مند نبود.  وی  همچنان پافشاری میکرد که این ماموریت بعد از 2006 یک تحول سنگینی چه درمیان سربازان و چه درمیان مردم هالند بوجود آورده است. فعلاً تقریباً 2000 سرباز هالندی در افغانستان فعال هستند. وزارت دفاع هالند باور دارد که  این ماموریت میتواند بار دیگر با حضور سربازان کمتری شروع به فعالیت کند. ارتش و دیپلومات های هالندی به این نظر اند که بعد از 2010 در افغانستان 400 تا 500 سرباز هالندی باقی خواهند ماند. این افراد متشکل از سربازان کمکی بازسازی، مربیان سربازان افغانی ومتشکل از یک تعداد نیرو های حفاظتی خواهند بود. این در واقع بیانگر نوعی از تیم بازسازی (PRT)  خواهد بود.
 
 کمپ هالند "جای بود و باش سربازان هالندی"
کمپ هالند "جای بود و باش سربازان هالندی"
 
پارلمان هالند هرچه زودتر میخواهد با صدراعظم این کشور Balkenende  بالکِنِنده در مورد تمدید ماموریت اروزگان داخل بحث و گفتگو شود. خانمPeters  پیترز عضو حزب سبز های هالند و یکی از اپوزیسیون دولت که از  اظهارات  فرهاخن عصبانی شد گفت که نخست وزیر کشور باید مدیریت را زیر کنترل خود بگیرد. همچنان اعضای  دیگر کابینه از اظهارات فرهاخن در مورد حمایت استمرار ماموریت به اروزگان عصبانی شدند. Van Dam فان دَم نماینده ی مجلس حزب PvdA در واکنش به اظهارات فرهاخن بیان داشت که تمدید یک ماموریت جدید سربازان به اروزگان غیر قابل قبول و امکان نا پذیر است.
حامیان استمرار ماموریت به افغانستان به این باور اند که در جریان این ماموریت روابط محلی میان سربازان و باشندگان محلات  و برنامه های بازسازی به مشکل ایجاد شده است و از دست دادن ناگهانی برنامه های بازسازی و روابط نیک سربازان با باشندگان محل یک ضایع بزرگ خواهد بود. تیم بازسازی PRT افراد ماهری در دسترس دارند که در روابط قبیلوی با اعضای PRT کمک می کنند و همچنان از شروع ماموریت هالند (که در سال 2006 آغاز یافته بود) مترجمان کمک کننده در Kamp Holland (جای بود و باش سربازان هالندی) یکجا با این سربازان بود و باش می کنند.
وقتی یک ماموریت کوچکتری هالند را  در افغانستان در نظر بگیریم، این ماموریت متشکل از 75 سرباز و افراد ملکی در PRT، 65 مربی سرباز و پولیس افغان، دو گروپ پیاده نظام (در حدود 200 سرباز) و یک گروپ تقریباً صد نفری هالندی بخاطر پشتیبانی هوایی خواهد بود. تا جاییکه سربازان هالندی با با شندگان اروزگان سرو کار دارند، باشندگان این ولایت بصورت عموم از حضور نیروهای هالندی راضی هستند. دریک راپور یکه توسط یک اداره ی پژوهشی افغان تحقیقی صورت گرفته بو د که در وزارت خارجه ی هالند معرفی گردید نشان میدهد که تقریباً نیم نفوس اروزگان با حضور سربازان هالندی یا هیچ آشنایی ندارند  و یا هم به ندرت آشنایی دارند.
سربازان افغان در حال تمرین در اروزگان
سربازان افغان در حال تمرین در اروزگان
 
نظر به مامورانThe Liaison Office  ( TLOیک سازمان پژوهشی در کابل که از حمایت مالی سفارت هالند برخوردار است) ترک سربازان هالندی در 2010 یک نوع تردید و نا امنی را بوجود میآورد. در میان مردم چنین پرسش های بوجود میاید که: چه کسی جانشین سربازان هالندی خواهد شد؟ و پولیس و سربازان افغان را در آینده که خواهد آموزش داد؟
مطابق به نطر پژوهشگران افغان تحقیقاتی که در مورد حضور سربازان هالندی در افغانستان صورت گرفته است نشان دهنده ی یک نوع تعادل در میان مردم است. تصویر یکه باشندگان اروزگان از حضور نیرو های هالندی در آنجا دارند فقط تنها خوشبینانه نیست.  اگرچه در نتیجه ی یک نظر سنجی که شامل 200 نفر میشد نشان میدهد که در مقایسه با سربازان امریکایی و دیگر سربازان خارجی مردم افغانستان در برابر سربازان هالندی خوشبینی بیشتر دارند.
اعتماد افغانها در برابر زمامداران کشورشان ضعیف است (حضور آنها در حقیقت غیر قابل مشاهده است). اما در حالیکه هالندی ها در ایجاد یک اقتدار با اعتماد و موئثر ولایتی کوشیده اند. وعده های پروژه های بازسازی توسط هالندی ها متأسفانه بصورت کامل برآورده نشده است. و در میان سربازان هالندی کمبود مهمان نوازی احساس میشود (قسمیکه مهمان نوازی یکی از عنعنات  افغانهاست). در وقت حضور یک مهمان در کمپ هالند، میزبان هالندی فقط چیزی جز آب برای مهمان مذکور تقدیم نمی کند. اما در برابر این نقاط منفی هالندی ها نقاط مثبت هم دارند. سربازان هالندی متکبرانه و جنگجویانه رفتار نمی کنند. برعکس سربازان امریکایی، هالندی ها  بخاطر حل یک شورش بجای خشونت راه دیپلماتیک را در پیش می گیرند. هالندی ها در هنگام نبرد کوشش نهایی خود را می کنند تا از تلفات مردم ملکی خود داری شود، با سران قبایل احترام قایل اند و مناسبات پیچیده ی قبایل و دشمنی میان آنها  را درک میکنند.
وضعیت امنیتی در اروزگان فقط تا سه شهریکه (ترین کوت، دهراود و چوره) هالندی ها در آن اند محدود است. به همین ترتیب تدارکات اولیه مانند خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش هم تا این سه شهر محدود است. اروزگان با وجود تلاش هالندی ها یک ولایت منزوی است که کابل چندان توجه و علاقه مندی به این ولایت نشان نمیدهد. یک بخش بزرگ این ولایت را طالبان افراطی تشکیل میدهند که در عین حال در آن مناطق حکمرانی هم می کنند. اروزگان هنوز هم منطقه ای پنداشته می شود که پناه گاه جنگجویان طالب را تشکیل می دهد و همچنان این ولایت نقطه ی وصل اسلحه و مواد مخدر را برای طالبان میسازد.
در این انتخابات  ریاست جمهوری و ولایتی بر خلاف انتخابات قبلی که از حمایت جامعه ی بین المللی برخوردار بود تعداد رای دهندگانیکه بر صندوق رای دهی حاضر گردیده بودند خیلی کم بود. بر مبنای نظر پژوهشگران افغان دلیل کاهش رای دهندگان درین انتخابات بخاطر تهدید از سوی طالبان بوده است و همچنان بی تفاوتی خود مردم هم نقش داشته است. رای دهندگان احتمالی به این باور بودند که درین انتخابات تقلب و تحریف صورت خواهد گرفت (که بعداً دیده شد که آنها در نظر خود برحق بودند).
وقتی یک سرباز هالندی یا یک فرد ملکی هالندی در اروزگان شروع به کار میکند این را باید بداند که اختر محمد از گوشه ی بارکزای ده ها سال است که با گل پاچا از وادی چوره دشمنی دارد. پیشنهادات برای پروژه های بازسازی دسته جمعی بخاطر همین عداوت و ناتفاقی بین مردم خود این ولایت است که آغاز به کار چنین پروژه ها بدون موفقیت باقی می ماند. بدست آوردن چنین معلومات (معلومات درباره ی جزئیات روابط بین قبایل مختلف) در اروزگان در سال های گذشته  برای هالندی ها خیلی سخت و تلخ تمام شده بود. دیوار های "کمپ هالند" پر از طرح ها و دسته بندی های قبایل، اقوام و فامیل های این ولایت است. مسئولان پروژه های بازسازی در ولسوالی ها قبیله به قبیله راپور های مفصل می نویسند. هر چهار ماه وقتی سربازان عوض میشوند بخشی از این راپور مهم بی ارزش میگردد. در میان تیم بازسازی PRT برعلاوه ی سربازان، ماهران ملکی هم سالهاست که فعال اند اما در عین حال بعضی از این کارمندان به هالند بر گشته اند.
 
پمپ آب نو در قریه ی سراب اروزگان "سربازان هالندی با اطفال اروزگان"
پمپ آب نو در قریه ی سراب اروزگان "سربازان هالندی با اطفال اروزگان"
 
ارتش و دیپلومات های هالندی به این عقیده اند که این همه زحماتیکه در پروژه های مختلف باز سازی و ایجاد روابط سربازان بین مردم این ولایت صورت گرفته است با ترک سربازان و کارشناسان هالندی ضایع خواهند شد.  هالندی ها در جنوب افغانستان نسبتاً برآورد های خوبی داشتند و در میان آیساف (قوای کمکی امنیت ملی) مورد ستایش قرار گرفته اند. و همچنان خود افغانها میگویند که آنها در میان قوای بازسازی هالند و دیگر قوای خارجی به قوای هالندی ترجیح میدهند. یک تفاوتیکه در میان قوای کمکی هالند و دیگر قوای خارجی وجود دارد نظر به کار شناسان در طرز کار هالندی ها است: بودجه ی که برای بازسازی تهیه میگردد در دسترس حکومت مرکزی در کابل قرار میگیرد و از آن طریق مصرف میگردد. خود حکومت مرکزی در مورد تأسیس یک سیستم آموزشی یا بهداشتی در اروزگان را بدوش میگیرد. اگرچه این نوع سیستم وقت بیشتر  و پول گزاف میخواهد اما بر تری این سیستم در این است که حکومت افغانستان خود یک روشی را در ساختار ساختمان های بهداشتی و آموزشی  و بنا های سرک می سنجند و مطابق آن وارد عمل می شوند و سربازان غربی امیدوارند که بعد از اختتام ماموریت شان آن ساختمان ها و سرک ها سالم بمانند. وقتی به تیم بازسازی PRT  امریکایی دیده شود آنها پول بیشتری در دسترس دارند و در عین حال در مصرف آن شتابزده وارد عمل میگردند. حتا یک افسر پایین رتبه  ی امریکایی پنج میلیون در جیب دارد که می تواند دفعتاً در ساختن سرک و یا ساختمان یک مکتب به مصرف برساند. اما کار شناسان بیم دارند که این نوع سیستم  نتیجه ی پایدار و مداوم نخواهد داشت و ساختمان و سرکی که با شتاب و عجله ساخته میشود به زودی از بین خواهد رفت.
تیم PRT هالند در اروزگان فقط شامل شصت سرباز و دوازده فرد ملکی تحت رهبری یک دیپلومات وزارت خارجه ی هالند است. بعد از اختتام ماموریت هالندی ها در اروزگان در 2010 در برنامه ای که بعد از آن در نظر گرفته شده است 40 مربی و 25 سرباز افغان با تیم PRT نامبرده متصل میشوند. و امنیت تیم مذکور باید توسط سربازان پیاده ی هالندی گرفته شود و همچنان باید از پشتیبانی هوایی  هالندی برخوردار باشند.  چون عدم موجودیت پشتیبانی هوایی خود هالندی ها در کشتار دسته جمعی سِربْرِنیتسا  یک تجربه ی تلخی بود ( چون سربازان هالندی در سِربْرِنیتسا مکرراً تقاضای کمک هوایی کردند اما به تقاضای آنها جواب رد داده شد که در نتیجه صرب ها مرتکب یکی از بزرگترین فاجعه  ی تاریخی شدند "امانباید فراموش کرد که بی تفاوتی خود سربازان هالندی هم در مسأله ی کشتار دسته جمعی توسط صرب ها  یک نقش بزرگ داشته است"). 
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.