آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

آیا ادیب و شاعر گرانقدر ما محـمد عزیز عزیزی بر حق اند که میگویند: بشار اسد سفاک است؟

 
 

من در لابلای نوشته های اد یبانۀ شخصیت محترم ما – محمد عزیز عزیزی که ایشـان باخوشـنودی و با صلاحیت ( گویا آسمانی ) و در عین حال، با بغض به  شدت قهر آمیز بر حکومت  سوریه و چگونگی
 سیا ست ملی و داخلی اش حملۀ  "مسلمانی" آورده و نظام حاکم آن کشور را درنده خو وسفاک خوانده اند،  سر درگم شده؛ حیران و متاَثر در جستجوی آنم تا بدانم که:  آیا شخصیت دانا و محترم ما – عزیزی بر حق اند؟  درحال که همه جها نیا ن می بینند که د ست کی ها و برای چه دراوضاع روان درسوریه دخیل است.  اینهـا؛ امریکائی ها، انگلیس ها، اسرائیلی ها فرانسوی ها و دیگر همفکران دور و نزدیک شان اند که از خود با کشور سوریه  تنفرعمیق نشان داده و دارند خیز و پا یک می زنند تا د ست به حمله نظامی بزنند ودرین مورد، تعجب و تردید جائی ندارد؛  چون  اشغالگری و غارتگری  وحشیانۀ  داشته های مدنی  و فرهنگی و مطیع ساختن  ملت های دیگر؛ خصلت آبائی وماهیت ذاتی این مستبدان حاکم در جهان است. من، شما و تمام جوامع بشری ( نه گروهای رهبری جوامع)،  جنگ افروزی ها و اشغالگری های این چند قدرت بنده به ماده، و خون آشام را می دانیم، چون می بینیم . هر چشمی، هر چند کم بین هم باشد، امروز می بیند و هر عقلی کم توان نیزمی داند که افرادی نا راضی سوری که بیشتر  آنها، گماشتگان اسرائیل، امریکا، سعودی و غیره ها،  با پیسه و سلاح های دشمنان سوری ها،   تحت نام  مخالفین سیاسی و یا اپوزیسیون  رژیم حاکم در سوریه؛ مقابل حکومت، دست به جنگ زده اند. آیا همان کشور های که خود را موالدین دموکراسی می دانند، خود اجازۀ،  حتی حرف زدن رادر مورد چنین  نحوه مبارزه  سیاسی در کشورهای خود، به اتباع شان می دهند؟   قطعآ نه!   آنها حتی مظاهره کنندگان صلح آمیز را هر روز، در جوامع خود به زندان ها راهی می کنند؛ من و شـما درجمع بزرگ جها نیان، این "دموکراسی؟" دروغین آنهارا با چشمان حیران مان می بینیم و جناب عالیقدر ما – عزیزی،  دارند ازین حقایق هویدا و انکارنا پذیر، چشم پوشی می کنند.  اَی وای و اَی افسوس به حال خواب آلود و نادانی ما مسلمانان!!!
 
        برادر بزرگوار م – عزیزی  :   همه انسانها، بدون هیچ شک و تردیدی، حق داشتن عقیده و اظهار نظررا دارند و از جملهء آنها، یکی منم و از شـما شخصیت دوست داشتنی ام خواهش دارم آزرده نشوید و بدانید که :
       من و مانندم کسانی زیادی خواهند بود که جناب شریف شـمارا منحیث مجاهد ( گر چه جبهۀ جهاد و مجاهدین، بعد از پیروزی بر دشمن، ماهیت اصلی ای روحی و مادی خودرا که نشان دهند هء آله بودن شان بدست دشمنان تاریخی و اصلی اسلام و افغانستان بود و هست، برای تمام جهانیان به نمایش گذاشتند ) می شناسیم، و حالا شـمارادر مقام شخصیت علمی- فرهنگی، شاعر توانا و عالم دینی می بینیم.  متاءسفانه و اما، وقتی جناب عالیقدرم (شـما) اظهار نظر ها و باور های سیاسی ای را؛ قاطعانه و صا حبنظرانه، در مواردی مانند بحران سوریه، ارائه می فرمائید که کاملآ و واضحآ هم سوئی، همراهی و همصدائی شمارا با آنچه حاکمان غارتگر، استبداد و استعمار جهانی وشناخته شده؛ مانند انگلیس، امریکا، اسرائیل وغیره ها می گویند، نشان داده و من را منحیث یک مسلمان، بی نهایت ماًیوس ساخته و به گودال عجب وحیرت می اندازد و در نتیجه، تردید های را در چگونگی ضد و نقیض بودن گفتار و کردار شما به ارتباط اسلام، اسلامیت  و اخلاق اسلامی، پیش رویم می آورید.  شـما – عالیقدرم، رهبری کشور سوریه را سفاک و درنده خو می نامید و دشمنان تاریخی وآشتی نا پذیرو واضحآ شناخته شدهء دین مقدس اسلام نیز دقیقآ چنین میگویند؛ شـما صحبت از شیعه و سنی بمیان می آورید و دقیقآ دشمنان اسلام نیزازین سلاح بسیار خطرناک و کشنده، برای تسلط بر مسلمان ها، قرن ها ست، دارند استفاده می برند؛ شـما کشور ایران را دشمن افغانستان به شـمار می آورید و دقیقآ دشمنان اسلام نیز این سیاست را قویآ بر ما تحمیل می کنند.
          بهتر نخواهد بود، اگر با توانائی عظیم علمی و قلمی ای خدا داد شـما، بجای چنین سرائیدن ها که منجر به ثمر رساندن اهداف شوم و ظالمانۀ دشمنان واقعی ما می شود؛ و بجای اینکه با انتقاد های گوناگون، بر شخصیت های فرهنگی و تا حدی خوبی شناخته شدهء کشور- مانند جناب محترم فرخاری و جناب محترم  پیر زاده، حمله های قلمی ( کتبی ) می نمائید، در بارۀ جنایات اهریمنی انگلیس ها و امریکائی ها ی اشغالگردر سرزمین  اسلامی مان، سخن سرائی فرمائید و برای روشن ساختن اذهان ما و جهانیان، پرده سیاه ازاهداف و سیاست های شوم و " تفرقه بینداز و حکومت کن"  این مستبدان جهانخور و اسلام کش، بر دارید؟ و منحیث یک شخصیت عالی فرهنگی و دانشمند خوب کشور، زحمت کشیده در مسیر دریافت جواب ها به پرسش های روح و روانکاه زیر، روان باشید؟ :
–         آیا می توان کمرون ( انگلیس )، سارکوزی ( فرانسه )، آباما ( امریکا )،بنیامین ( اسرائیل) و دیگر هم کیشان آنهارا به شـما، به من و به همه مسلمانان و کشور های اسلامی ، نزد یکترو بهتر از بشار اسد و مردم مسلمان سوریه دانست و یا پذیرفت؟ و آیا تحلیل، برداشت و توانائی آنرا دارید تا از جنایات هر یک از این دو قطب متخالف، بطور مقایسه ای، ثبوت های ارائه فرمائید؟
–         آیا این مستبدان نامبرده حق اینرا دارند، که می گویند: بشار اسد باید از قدرت بر آید، وقـتـش ختم است؟ و چرا شما، من و یا رهبر کدام کشوری، حق نداریم بگوئیم:  کمرون( انگلیس ) باید برای ایرلند وسکاتلند آزادی دهد ،  وقـتـش ختم است؟  چرا شما نمی گوئید که فلسطینیان حق استقلال دارند؟
–         شـما حتمآ اوضاع جهان را از طریق رسانه های گوناگون و متنوع نظارت دارید. آیا نمی دانید چرا تمام عملیات های انتحاری و خون ریزی ها در کشور های اسلامی و یا نیمه اسلامی؛ بخصوص در عراق، افغانستان و درین اواخر در سوریه صورت میگیرد و بنام  اسلامیست های، گویا تند رو و خشن، تاپه زده می شوند ؟ –  و آیا نمی دانید علت در چیست و د ستان کی ها دخیل اند؟   آیا نمی دانید که ایدیالوگ ها ( طراحان ) ، مراکز و هسته های تربیوی،  مراجع و منابع تمویل و تجهیز روحی ومادی چنین عمال منهوس ( انتحارکننده ها )، همانا سازمان های جهنمی و درنده صفت استخبارات دشمنان انسانیت و اسلام اند؟
–         آیا نمی دانید که صاحبان پر قدرت ترین و پر تاًثیرترین رسانه های جهان، یهودی ها و آنهم یهودی های از دل و جان وفا دار به فلسفه و ایدآل صهیونیسم جهانی اند؟
–         آیا ترور دانشمندان جوان و تازه قدم مسلمان را توسط عمال دشمنان اسلام،  که  طرح  " علم نه برای اسلام و مسلمانان" جزئی اساسی و مهم برنامۀ تسلط خواهی آنها بر جهان اسلام " بی علم و دانش " است ،  نمی بینید؟
–         چـرا جناب محترم ام ( شـما ) در مورد جنایات رژیم های  دیکتاتوری یمن، بحرین و خانواد ۀ سعودی ها،رژیم های که گوش بفرمان و تاءمین کنند ۀ اصلی برنامه های سفاکانۀ دشمنان اسلام در منطقه و جهان اسلام اند، خموشید؟
–         چـرا ما و شما همصدا با استکبار غربی ها، مبارزات ( جنگ) شمارا در کشور مان، مقابل حزب حاکم و روس ها، جهاد اسلام با کفر می نامیدیم و حساب می کنیم، اما حامیان خود ساخته و خود پرداختۀ دموکراسی ؛ جهاد و مبارزات فلسطینیان را با اشغالگران بسیار سفاک و وحشی ای اسرائیلی و جنگ های فعلی در کشورما را ضد انگلیس ها ، امریکا ئی ها و همکاران کافرشان  در افغانستان،  تروریسم اسلامی می خوانند و شما، شاید به علامۀ تا ئید، خموشید؟
–         ما و شـما اعضای حزب دموکراتیک را بخاطر دوستی شان با روس ها، کافرمی خواندیم و اما
     دوستی شما و حکومت جهاد با انگلیس ها وامریکائی ها را چه باید نام ماند؟  شاید به باور شـما
     انگلیسها و امریکائی ها  کافرنه، بلکه خادمان بهترازاعضای حزب دموکراتیک افغانستان و بشار
     اسد سوری برای مسلمانان و دین مقدس اسلام ، باشند!؟
–         چرا امروز در افغانستان برای اشغالگران انگلیس و امریکا، کافر نمی گوئیم؟ آیا آنها کافر نیستند؟ آیا ما با این طریقۀ زندگی، به دین مقدس خود صادقیم؟  دیروز در کشورما جنگ اسلام با کفر بود، امروز جنگ با تروریزم اسلامی است!؟ آیا این، دو روئی و فریب دادن اسلام و مسلمانان نیست؟ برای من درد آور است!  چرا شما خموشید؟
–         آیا جائی دارد که ما به جهاد خود افتخار داشته باشیم؟ – در حالی که یک کافر اهریمنی را از کشور خود راندیم و در عوض چند کافر اهریمنی تر و جنایت کار تررا بر کشور خود حاکم ساختیم!
–         آیا القائده از دید شما، یک سازمان اسلامی است؟ چرا برای خدمت به اسلام و مسلمانان، درین مورد آگاهی نمی دهید؟
–         وقتی، شما بسیار با تفصیلات اد یبانه و آموزنده، در بارۀ حضرات و خادم های  واقعی دین مقدس اسلام می نویسید و در عین حال بین ایشان تفریق مذهبی می آورید، آیا فکر نمی کنید که با این شیوه گفتن ها و نوشتن های خود ، روح دشمنان اسلام را شاد و مسرور نموده و به اجرائی کردن اهداف دقیقآ پلان شده، دیرینه و همیشه تازۀ آنها ( تقسیم اسلام به مذاهب، فرقه ها و جریانات گوناگون ) کمک می فرمائید؟
–         آیا نمی دانید و نمی بینید که: هر چیز، هر سیاست، هر شخصیت فرهنگی – سیاسی، هر نظام سیاسی، هر برنامۀ سیاسی- اقتصادی و حتی هر اعلام، سخن و حرف معمولی، در هر گوشۀ از جهان بشریت، بخصوص در سرزمین های اسلامی، فقط همینکه مورد قبول مستکبران جهانی – انگلیس ها، امریکا ها  و همپیمانان شان قرار نگیرد و یا خارج از حوزۀ میل و منافع آنها باشد؛ از طرف آنها منفور، غیر قابل پذیرش و غیر  " دموکراتیک ؟ " به حساب کشیده شده و به حد امکان خفه و نابود می شود؟ 
     و پرسش های بسیار و بسیار دیگری ازین قبیل، روح و روان من و شاید کسانی زیادی را ، نا
راحت دارند که از شما و مانند شما عالمان دانا و خدا پرست مان انتظار زحمت و اجرای کار های روشن گری در این موارد را داریم. از دیدگاه من، این چیز های و یا موضوعا تیست که برای ،حتی  اندک چیز فهمان، واضح و روشن است و ضرورت به دانستن کدام علم مخصوص را ندارد، فقط باید به دین اسلام و به هرانسان مسلمان، صادق بود تا برای بیداری مسلمانان، حقایق را روشن گفت.
         من یک فرزند دین مقدس اسلام ام، درغورو در خانوادۀ مسلمان تولد و بزرگ شده ام. عکس العمل من در مقابل دشمنان جبار و نهایت ظالم اسلام ومسلمانان چنین است :   برای من، حتی حرفی از سنی ، شیعه، فرقه و یاجریان در د ین اسلام،  به زبان آوردن به معنی خدمت مستقیم و مجانی به د شمنان دین مقدسم است.  من وظیفۀ اولآ انسانی و بعد اسلامی خود می دانم و باورو تاءکید دارم که وظیفۀ هر مسلمان واقعی است تا از هر فرد مسلمانی که در هر جائی د نیا مورد تحقیر و تنفر و همچنان از هر کشور و جامعه ای اسلامی که زیر تهدید، فشار و ظلم سیاسی، یا اقتصادی و یا نظامی قدرت های نژاد پرست، استعمار گر و " تفرقه بینداز و حکومت کن " انگلیس، امریکا ، اسرائیل و هم کاران شان، قرار می گیرد، آگاهانه دفاع نمائیم!!!  
همسو شدن، همراه و همصدا بودن با حاکمان ماده پرست امروزی جهان، با کسانی که رسمآ و بسیار شفاف و روشن، اسلام را دشمن بشریت بحسا ب می آورند،   به معنی تخطی نا بخشودنی از احکام  دین مقدس اسلام (خیانت به اسلام و مسلمانان ) است و با اسلامیت مغایرت دارد.
بیداری، خود باوری وآزادی همه مسلمانان از زیر سلطۀ دشمنان، آرزوی من است!
 
12/01/2012