آرشیف

2017-4-24

مسعود حداد

آواز دل

دل درخیال زلف یار ، همچون قرارش بیقرار
دیده به
راهش انتظار، ای وای من ای وای یار

مهتاب دل یک کار کن ،گاهی زدل دیدارکن
شب خفته
را بیدار کن ، تاباز گردد هوشیار

زلف سیاهت یاد من، روی چوماهت یادمن
نیمی نگاهت
یاد من ، بر دیدنت هستم خمار

برجان تو جانانه ام ، سرد است بی توخانه ام
بشنو زدل
افسانه ام ، ای نغمۀ سبز بهار

ای ناز دل،همراز دل  ، بشنو زنی، آواز دل
خوانت بگوشت
ساز دل،پوشیده های آشکار

مسعود حداد

19 اپریل 2017