آرشیف

2017-12-7

آن زمان نزدیک است که امتها بر شما هجوم آورند و شما کاری انجام داده نمیتوانید.

 

آن زمان نزدیک است که امتها بر شما هجوم آورند و شما کاری انجام داده نمیتوانید.

1400 سال قبل، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در احادیث گوهر بارش از احوال ناگوار امروز خبر داده است. 

《آن زمان نزدیک است که تمام امت های دیگر بر شما هجوم آورند همانگونه که گرسنگان بر ظرف غذا یورش می برند، گفتند ای پیامبر خدا، آیا این به خاطر تعداد اندک ماست؟ فرمود: نخیر، بلکه شما آن روز بیشمارید اما به مانند کف روی سیلاب هستید (که هر جا سیلاب بخواهد شما را می برد و هیچ اراده ای از خود ندارید، مترجم)، خداوند ابهت و شوکت شما را از دلهای دشمنانتان بر می دارد (دیگر دشمنان از هیبت و کثرت مسلمانان نمی ترسند) چراکه در دل های شما “وهن” می اندازد، گفتند: ای رسول الله، “وهن” چیست؟ فرمود: محبت دنیا و تنفر از مرگ.》

سنن أبی داود (۴/ ۱۱۱)

《 یوشکُ أن تَدَاعى علیکم الأُمم کما تَدَاعى الأکَلَهُ عَلَى قَصْعَتِها . قالوا : أمن قِلَّه نحن یومئذ یا رسولَ الله ؟ قال : بل أنتم یومئذ کثیر ، ولکنکم غُثاءٌ کغُثاء السَیل ، ولَیَنْزَعَنَّ الله المَهابَهَ من صُدور أعدائکم ، ولَیَقْذفن فی قلوبکم الوَهْن . قالوا : وما الوَهْن یا رسول الله ؟ قال: “حُبُّ الدنیا وکراهیه الموت 》

تبصره کوتاه: امروز در حدود دو میلیارد (بیلیون) مسلمان، 55 کشور اسلامی دارای ارتش های بزرگ در برابر 13 میلیون یهودی عاجز مانده اند. 

عبدالملک اوشانی