آرشیف

2017-11-28

میراجان راسخ

آنچه از دولتِ مرکزی مــی خواهیم!

مردم ولسوالی های شش گانه (پسِ بند) ولایت غور از ابتدای حرکتِ راه و روشنی تا حال دوشادوش باشندگانِ مرکز فیروزکوه و غوری های مقیم ولایات دیگر حرکت نموده و صدای عدالت خواهی را با راه اندازی راهپیمایی های گسترده حق خواهی سرک و برق بلند نمودند. خواست آنها تداوی دردِ مشترک کلیه غوریان (برق و سرک) می باشد.
اکنون که لحظه عمل به خواسته های برحق مردم فرا رسیده است، مردم شش ولسوالی می خواهند که از نعمت داشتن سرک اسفالت شده مستفید شوند. انتخاب گزینه سروی سرک شاهراه که وصل کننده غورهرات است، از طریق مسیر ولسوالی های شش گانه می تواند مفاید و مؤثریت خاص خود را داشته باشد.

اول اینکه؛ امنیت در ولسوالی های فوق که قرار است مسیر سرک از آن بگذرد به کلی تأمین و صد در صد تضمین است. مردم بدون کدام ممانعت امنیتی و خطر قاطع طریقی،  می توان در شب و روز از این مسیر عبور و مرور و رفت و آمد داشته باشند.

دوم اینکه؛ نیم مردم و ملت ولایت غور بطور مستقیم از این پروژه دولتی مستفید می شوند. آنها با استفاده از این مسیر می توانند محصولات زراعتی و داشته های مالداری شان را بیرون از ولسوالی ها به آسانی انتقال دهند و وضعیت مالداری و دهقانی شان را بهتر سازند.

سوم اینکه؛ برای ولسوالی های که از لحاظ محیط جغرافیایی دور مانده اند، یک چانس خوب تطبیق اولین پروژه حیاتی برای شان خواهد بود و تطبیق این پروژه دولتی می تواند اوج رضایت مردم عوام را نسبت به دولت محلی و مرکزی در قبال داشته باشد و مردم را بیشتر از پیش مجذوب حمایت ها و توجهات دولتی برای زندگی دهکده نشینی نماید.

چهارم اینکه؛ برای دولت هم کارِ غیر قابل امکان نیست. اگر به درستی مسائل طولانی بودن راه را در نظر بگیریم، این راه، نسبت به هر راه دیگر نزدیک تر و کم بودجه تر خواهد بود که از مصرف هزینه زیاد جلوگیری می کند.

این خواست برگرفته از رضایت و پیشنهاد مردم شش ولسوالی است که همیشه دور از توجه دولت محلی و مرکزی قرار داشته اند که گاهی اوقات بی مهری دولت باعث آزار ایشان می گردد و گاهی اوقات علاقه مندی طالبان و شورشیان نسبت به اشغال این منطقه مردم را می آزارد. دولت با تطبیق این پروژه بطور اساسی مرکز غور (فیروزکوه) را به دولینه، دولینه را به شهرک، شهرک را به تولک و تولک را به چشت (هرات) از راه بند ده زبر وصل خواهد کرد.
پس، در این خواست نه اشکالی وجود دارد و نه ضرری به کسی می رسد. فقط سهولت های اساسی زندگی برای مردم شش ولسوالی که دور از محراق توجه قرار داشته اند برآورده شده و مشکلات شان مرفوع می گردد. از اینرو، می خواهیم تا وزارت های مربوطه در امر سروی این مسیر مردم را یاری رسانیده و مشکلات شان را رفع کنند.

نویسنده میراجان راسخ :