آرشیف

2015-4-4

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

آشنایی با انستیتوت فرهنگی فیروز کوه «عظمت فیروز کوه و انعکاس آن در غرب»

 

ملاقات مسئول فرهنگی وارتباطات بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با رئیس انستیتوت فیروز کوه

مراد خانی یکی از محلات قدیم کابل بوده، که با اصالت تاریخی چندین ساله ی اش حفظ گردیده، این محل در چند قدمی قصر ریاست جمهوری کشور قراردارد، دارای خانه های چوب پوش و با کندن کاری های بی نظیر می باشد، در آنجا نهاد فرهنگی عرض اندام نموده که نه تنها به حفظ قدامت و سابقه ی محل ساعیانه دست یازیده بلکه در چند رشته شاگردان را تربیه و با مهارت های هنری تقدیم جامعه میگرداند.

آشنایی با انستیتوت فرهنگی فیروز کوه «عظمت فیروز کوه و انعکاس آن در غرب»

پای صحبت محترم عبدالوحید خلیلی مسئول این انستیتوت فیروز کوه نشسته، در باره ایجاد این نهاد و انگیزه نام گذاری آن پرسیدم، ایشان در این زمینه از یک سابقه جالب و شنیدنی آغاز نموده گفتند:
 در سال 2005 محترم حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حین بازدید از سازمان شاهی بریتانیای کبیر به محلی رسیدند که عده ی کثیری از جوانان به کارهای دستی مشغول بوده و هنر معماری، مینیاتوری، کلالی گری، کندن کاری و غیره را انجام می دادند، آقای کرزی خطاب به مسئول آن سازمان گفت :
کارهای را که شما در اینجا انجام میدهید، در کشور ما از سابقه طولانی برخورداربوده و ما استادان ماهری در این راستا داشته که درهرکنار و گوشه ی کشور ما شاگردان را تربیه می نمایند، این صحبت جناب کرزی بالای روان مسئولین آن سازمان تأثیر نموده ومورد دلچسپی آن سازمان قرار گرفت.

آشنایی با انستیتوت فرهنگی فیروز کوه «عظمت فیروز کوه و انعکاس آن در غرب»

بالاخره از لندن و از همان مرجع که کار های هنری شرقی را اجرا میکردند، یک شخص وارد افغانستان شده و از طریق هرات با وسیله نقلیه معمولی بطرف کابل حرکت می کند، او چندین شب و روز را در ولایت غوردرخانه های مردم معمولی، چون دهقانان، کارگران، قوماندانان محلی و غیره سپری نموده، سوالات زیادی را از مردم غور بعمل می آورد، در این میان مردم غور معلومات کافی از امپراطوری با عظمت غوری ها به وی داده و ضمن آن از پایتخت غوری ها که حضرت فیروز کوه است قصه های فراوانی به مهمان می کنند.
سرانجام آن شخص به کابل می رسد و با حلقات مختلف فرهنگی ، دوایر دولتی تماس گرفته در اساسگذاری یک مرکز فرهنگی به نام « فیروز کوه »با تفاهم دوایر زیربط دولتی همت می گمارد.
این نهاد درسال 2009 درکارته پروان ایجادگردیده ودارای چهار دپارتمنت می باشد، که عبارت اند از: خط و میناتوری   زرگری و حکاکی، سرامیک و کار های سنتی . در این راستا تحقیقاتی در مورد انواع خط انجام شده که هفت نوع خط اسلامی مورد شناسایی قرارمیگیرد.
دربخش میناتوری تلاش بعمل می آید که از مکتب هرات الهام گرفته شود، به همین منوال در بخش زرگری از سبک های وطنی استفاده شده ودر قسمت سرامیک از هنر استالیف، مواد که درساختمان کوزه ها و کاسه های سفالی بکار می رود از تمام نقاط افغانستان مورد آزمون قرارداده شده است.
انستیتوت فیروز کوه نمایشگاه های بزرگی را در داخل و خارج کشور اجرا نموده، اما با تأسف نتوانسته از هنر و فرهنگ غوری ها در زمینه استفاده نماید، زیرا از آن منابع در دسترس نداشته است.
آقای خلیلی در تکاپوی باستان شناسانی است که بتوانند در قسمت فیروز کوه وفرهنگ غوری ها در دوران حکومت داری شان تحقیق نموده و بتواند در پروگرامهای شان شریک سازند.
دراین مورد مسئول فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وعده سپرد تا در عرصه های نامبرده آنچه را که در توان دارند با انستیتوت هنری فیروز کوه همکاری نماید.