آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

«…آزار!»

مـــرا این ناکسان آزار دادند 
به ناحق، درد و غم بسیار دادند 

بپاسِ آنهمه تکریم و حـرمت 
بجای گل به دستم خــار دادند

شکستند خاطـر آزرده ام را 
برایم یک دلی افگـــار دادند

برای کشتنِ مرغ غـــرورم 
سرش را در تنابِ دار دادند 

ندیدند خویشتن یک دفعه حتا 
که آنچه را بمن صد بار دادند

عارف شریفی نژاد 
22/2/1392