آرشیف

2014-11-15

Shahla Latifi

آزادگی روح

 

عشق آزادگی روح است بر بال اعظم
عشق لمس آن بهار تن در باغچه نرم
عشق تسلی ز درد و غصه ها در سراپا
کرم و دست سخایش بی بهانه مصفا
عشق لرزاند سراسر تن و جسم را چو چنار
واژه های گرم و گیرایش درد بی قرار
عشق تندی حواس را غلظت بالندگی
با دلآویز نغمه مست و دور از آن خسته گی
عشق راستی و سخا را پیشقدم از حرص دل
گام بهبودی و عزمش که تنومند جان و دل
عشق را هیچ نه تکلف، نه ریا ز بوسه ها
دانه های اشک غصه را بچیند دست ها
عشق لوح ماندگار حس بود در کنج دل
عشق نه منت کش است و نه مرامش رنج دل

شهلا لطیفی 
10-15-2014