X

آرشیف

 
چگونگی صحبت و طرز تکلم انسانها بيانگر نحوه تفکر و شخصیت آنهاست. پس ما باید بیشتر نیک بينديشيم و درست حرف بزنیم تا بتوان از طریق صحبت  انرژي مثبت وسالم را به ديگران منتقل نماییم.
 
نباید فراموش کرد که زبان وسیله‏ی  بدبختی و خوشبختی انسان   بوده میتواند. اگرانسان زبان خود را در اختیارخودداشته باشد ،وبا نیروی تعقل و تدبیر، آن را به کنترل خود درآورد، و در افاده   مطالب قبل از ګفتن اولا آنرا هضم کرده و بسنجد، بطور یقین که از بسیاری مفاسد وگناهان واز بسیاری مصایب وبلا ها درآمان  خواهد ماند . 
زبانیکی از اعضایمهم بدن است که منشأ بسیاری از گناها  و انحرافات درانسانشده میتواند.
توسط زبان می‏توان برای شهادت حق و ناحق، حفظ آبرو و بی‏آبرویی، دروغ و صداقت،غیبت و سکوت، تهمت و واقعیت استفاده کرد.
انسان بدزبان در نظر دیگرانمنفور میباشد وهمگان از نیش زبان فرارو کناره جویی  می‏کنند. با این وصف،سعادت انسان در گرو آن است که از شرّ زبان به خدا پناه ببرد و آن را به کنترل خود درآورد.
زبان وسیله و ابزاري است كه اگر برايخيرونيكي استفاده گرددشخص راحفظ كرده به بهشت مي رساند واگرهمین زبان براي شروبدياستفاده گردد، انسان را به هلاكت ونابودي مي كشاند. بنابراهمیت که زبان در شخصیت  انسان  دارد ، پروردګاربا عظمت مادر ( آیه ۳۳سوره احزاب در خطاب  به همسران پيامبراسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید : « باصداي نرم به گونه هوسانگيزسخننگوييدكه بيماردلان درشما طمع كنند (بلكه)برخوبي وشايستگي سخن بگوييد» .
سـخـن گـفـتـن بهترين،آسـان ترين و عمومى ترين وسيله ارتباط بين انسان ها بشمار مي رود. انسان با ید همه سعی وتلاش خویش را بخرچ دهد تا  در اولين بـرخـورد از ايـن نـعـمـت بـزرگ الهـى بـهـره خوب وسالم ببرد. 
میتوان ګفت که سخن گفتن حد اقل دو بعد (بضم ب) زيبايى دارد، يكى محتوا ومفهوم سخن ديگرىطرز ارايـه و ظـاهـر سـخـن. يـك سـخـن گـو در صورتى كه سخنش از محتواىخوب برخوردار بـاشـد، سـخـن پـسنديده بگويد، در يك بعد( بضم ب) زيبايى خواهد داشت و اگرافزون بر محتوا آرايـه زيـبا هم داشته باشد  زيبايى رادر هردو بعد آن رعايت كرده است. 
قرآن كلام پروردګار با عظمت در هـر دو بـعـد در كـمـال زيـبايى قراردارد  . بنابر همينمنطق است که قرآن را ( احسن  الحديث)  يعنىزيباترينکلام مسمی نموده اند .
«و الله نـزل احـسـن الحـديـثكـتابا متشابها»( خداى سبحان زيـبـاتـريـن سـخـن را فـرود آورد،كـتـابـى كـه آيـات بـا يـكـديـگـر هـمـانـنـد و نـظارت دارند) قرآن كه خود زيباترين کلام  است به ديگران هم رهنمود مى دهد كه در سـخـن گفتن سخنزيبا و زيبا سخنباشید ) « و قولوا للناس حسنا»( با مـردم بـه نـيـكـى سـخـن بـگـويـيـد،و سـخـن نـيـك بـگـويـيـد: «قـل لعبادى يقول التى هى احسن انالشيطان ينزغ بينهم »( به بندگان من بگو هموارهنيكوترين سخن را بگويند، شيطان آن ها را ودار به ګفتن سخن بد  نكند كه موجب نـزاع ودشمنى شود).
 قرآنکریم  در هيچحالتی ودر هیچ شرایطی  اجازه  نمیدهد که مسلمان سخن بى محتوا وبدی را به زبان آرد . قرآن  عظیم الشان در بحث وملاقات با  بی دینان هم اجازه  بدکلامی را نمى دهدولا تسبوا الذين يدعون من دون لله فيسبوا الله عدوابغير علم»(باآن كه غير خدا را مىخوانند سخن به زشتى نگشاييد، تا آنان نيز را از روى نادانى به خدا سبحان سخن بدی بزبان ارند ) .
حتی به بهترین انسان (موسی علیه السلام) امر میکند تا با بدترین انسان آن زمان فرعون (علیه ما یستحق) به نرمی صحبت نماید.
«اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى – فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» (سوره طاها آیه ۴۳ – ۴۴) (به سوی فرعون بروید، بی گمان او سرکشی کرده است. پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا (از پروردگارش) بترسد،)
پیامبر بــزرګوار  اسلام محمد صلی الله علیه وسلم  نـمـونـه كـامـل تـجـلى ايـن هـنـر و ادباسـت.
زبان :
طوریکه که ګفته آمدیم « زبان»يـكي از برجسته ترین اعضايعضو بدن  بشمار میرود، وقرآن عظیم الشان  با ظرافت خاصی میفرماید :  
«المنجعل له عينين. و لسانا و شفتين  »(  آيا دو چشمش نداديم، و زبانى و دو لب.)
(سوره بلد آيات۸و۹)وباز در آیه : ۱۰همین سوره میفرماید : « و هديناه النجدين» (و هر دو راه‏[ خير و شر] را بدو نموديم)، فهم این آیات متبرکه برای ما انسانها  مى فهماند كهزبان يكى از ابزار هدايت  بشمار میرود.
 ولیما انسانها به این نعمت الهی به سادګی نظر می اندازیم ، همانطوریکه  که ګفته شد زبان عضومهمی  بدن انسان که  همه روزه با تمام قوت از استفاده بعمل می آوریم .
زبان ، دنیایی بسیاررمز و راز دارد که هر چه بیشتر در مورد آن مطالعهو تعمق  می کنیم، بیشتر به حساسیت آن پی می بریم.
زبان همچون دیگراعضای بدن، هدیه الهیبشمار میرود. زبان یکی از مهمترین راههای شکر گذاریبشمارمیرود.  
کاش  ما انسانها به مرحله ای  برسیم که زبانمان باعث بدست آوردن دل های دیگران شود نه اینکه با زخم زبان، وبد زبانی باعث رنجش دیگران شویم. باید از این  نعمت الهی  استفاده درست کردن از آنرا یاد ګیریم

ادامه مطلب در اینجا

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.