آرشیف

2018-6-18

afrotan

آتش بس بین الافغانی وهیجانات مصنوعی!

آزادی ! ای خجسته آزادی ،
آزادی من که در چنگ استعمار واستبداد به اسارت افتاده ای !
کاش میتوانیستم قفس ات را بشکنم و ترا درفضای پاک و بی دیوارپروازدهم اما مرا نیزبه بند کشیده اند
پاهایم را به با ریسمان بسته اند ، قلمم را ، انگشتانم را ، دستهایم را شکسته اند ، زبانم را بریده اند ، لبهایم را دوخته اند ، نه میدانی چه کرده اند ؟ نه میدانی چه میکنند ؟ ترا میر غضب های استبداد ، فراشان خلافت از من باز گرفتند و مرا به"  تنهائی دردمندم " تبعید کردند و به زنجیر بستند  ، چگونه می توانند از یکدیگر بگسلانند ….

https://www.youtube.com/watch?v=cz78Nlovwzg&feature=youtu.be

دوسه روز پیش بود که مردی لاغر اندام  با  لباس ویژه ای که برای خادمان ووایسرا های استعمار در کارخانه های فرنگ تیار میکنند بروی پرده تلویزیون ظاهر شد و پس از نطق قبل از دستور در یک خطبه ء ای با ادبیات کاملأ متفاوت با دیگر سخنرانی هایش  طبق عادت همیشه خود ضمن سپاسگذاری از قوای امنیتی و دفاعی کشور با احترام به فتوای سه هزار نفره علمای افغانستان که در خیمه لویه جرگه افغانستان گردهم آورده شده بودند ایراد میکرد

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jwGev9vGUjk

  آتش بس یکجانبه را سرازتاریخ ۲۷ ماه رمضان ۱۳۹۷ الی پنجم عید سعید فطر اعلام داشت . پیوست با این فتوی و اعلام آتش بس یک جانبه جنگجویان طالبان ضمن محکوم ساختن چنین فتوای که از سوی شورای عالی علمای افغانستان وابسته به حکومت وحدت ملی افغانستان صدور یافته بود آنرا فاقد اعتبار شرعی دانیستند و در عین حال سه روز ایام عید را آتش بس با تمامی کسانی که در مناطق زیرحاکمیت دولت به سر می برند نافذ گردانیدند .با اعلام  آتش بس سه روزه از سوی جنگجویان طالبان که آن آتش بس را به احترام حلول عید سعید رمضان وانمود ساخته بود مقامات حکومت افغانستان آنرا عطش صلح خواهی در اراده ای تک تکی از اعضای  تحریک  طالبان وانمودساختند وآتش بس سه روزه از سوی طالبان را واکنش مثبت به اتش بس حکومت وحدت ملی تلقی نمودند  و تا آنگاه به پیش رفتند که ویس احمد برمک وزیر داخله حکومت وحدت ملی بنام گشت زنی درغرب  شهرکابل و در منطقه کمپنی  به استقبال جنگجویان طالب رفت .

ادامه مطلب در اینجا