آرشیف

2017-9-3

فرزاد رمضانی بونش

«آب» اهرمی برای تحت فشار قرار‌دادن هند

آسمان آبی
از نگاه دهلی نو حال احداث سد روی رود برهما پوترا ورود آب به هند و بنگلادش را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. رود براهماپوترا یکی از بزرگترین رودهایی است که حدود 35 درصد آب هندوستان را تأمین می‌کند و علاوه بر مقدس بودن زمین‌های کشاورزی را نیز سیراب می‌نماید بعد از عبور از چین وارد هند می‌شود. در این بین در سالهای گذشته هندی ها معتقدند چين با استفاده از اهرم هاي خود در هند از آب در واقع به عنوان یک اهرم جدید در روابط چین و هند بهره برده است. در این بین پس از پیشنهاد منموهان سینگ، نخست وزیر سال 2013، مبنی بر اینکه دو کشور وارد یک معاهده آب و یا ایجاد یک نهاد بین دولتی برای تعریف حقوق و مسئولیت های مشترک در رودخانه های مشترک می شوند، چین عملا توجهی به هند نکرده و از نگاه دهلی نو پکن در حال بهره گیری از آب به یک سلاح سیاسی است. در این رویکرد عدم توجه پکن به داده های هیدرولوژیکی (مربوط به سیل و جریان رودخانه بالادست برای پیش بینی و هشدار سیل) در حالی است که داده ها را در سال های گذشته عرضه می کرد. در بعد دیگری به نظر میرسد اقدام چینی در واقع نقض دو موافقت نامه های دو طرفه سال 2013 و یک توافق نامه 2014 در وضعیتی است که هند برای همسایگان پایینش (پاکستان و بنگلادش) فراهم می کند.
 
#بحران #چین #آّب #صلح  #تبت #اختلاف
 #farzadbonesh #Frbonesh 
#فرزادبونش #بونش #farzadbonesh #Frbonesh #daesh
#فرزاد_رمضانی_بونش
#هند  #چشم_انداز #امنیت #امريكا
#افغانستان.

فرزاد رمضانی بونش
تحلیلگر و پژوهشگر مسائل منطقه ای