آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

گزارش تصویری از سفر دپیلوم انجینر عبدالرحمن غوری به کشور هند

وحیدالله اخلاص

ارسالی : وحیدالله اخلاص

 

 

بنینده های محترم سایت فراین جام غور اسلام وعلیکم

روزهای قبل دیپلوم انجنیر عبدالرحمن "غوری" سفرداشتند به کشورهند وطی این سفر ازساحات تاریخی که اززمان حکمروایی سلسله غوریها وتیموری ها بیادگارمانده است نیزدیدن نمودند یک تعداد ازعکس های این آبدات تاریخی برای دیدن دوستان ارسال است.

 

بااحترام 

 ازطرف وحیدالله اخلاص