آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

پیشنهادی به جام غور

تأسیس سایت  یا به تعبیر دوستان   تارنمای جام غور،  در حقیقت  گام رسای بوده است  که  در  راه   اعتلای فرهنگ و ادب و تاریخ این سرزمین برداشته شده است. وکلای شورای ملی ، پارلمان را « خانه ی ملت » می گویند. جام غور هم ،  در حال حاضر حقیقتا برای غوریان و غوری تباران  به  صورت  « خانه ی ملت » در آمده  است.  بدون شک،  تمام عزیزانی که به انترنت دسترسی دارند  روزانه  به این خانه ، سر می زنند و از احوال ونوشته های دوستان باخبر می شوند.  جام غور هرچند مخصوص غوری تباران  نیست و قلم بدستان عزیز  بسیاری ، از داخل و خارج کشور در این فضا هنرنمایی دارند، اما غوری ها بدون شک با جام غور رابطه ویژه ای دارند. به نظر من شایسته وپسندیده است که اگر ممکن باشد ، جام غور در کنار فعالیت های مهم خودش،  یک گام دیگر هم بردارد  و یک جایزه ی سالانه  به اسم « جایزه ی جام »‌ یا هرنام دیگری که لازم  دیده می شود پایه گذاری نماید. به سخن دیگر از مجموع مقالات واشعاری که در یک سال به سایت می رسد به وسیله هیأت با صلاحیت،  یک اثر ویا یک نویسنده را انتخاب نماید و به عنوان « نویسنده ی سال» یا « اثر سال» برگزیند و جایزه سال ِ  جام ، به آن شخص یا اثر ، تعلق بگیرد. معیار های انتخاب می تواند مثلاً  چنین مسایلی باشد:
 
1- پختگی و استواری نوشته یا نوشته ها،
2 – تاثیر گذاری نویسنده یا نوشته  ،
3- تنوع  و یا گستردگی آثار،
4- استحکام زبان و ادبیات و زیبایی شیوه بیان،
5- کمک به مردمسالاری ومسایل حقوق بشری،
6- یاوری به رشد رسانه ها وکمک به مطبوعات ،
7- کمک به معرفی غور و تاریخ و فرهنگ و زبان ودیگر داشته های آن ،
7- زمینه سازی به فضای مدارا و شکیبایی واعتدال و شاخص های دیگر.
 
این معیار ها هم ، مانند اصل مساله ، صِرف یک پیشنهاد است  و دوستان  می توانند  موضوع را با بحث و فحص بیشتر شفاف تر و عملی تر نمایند. به نظر من بد نیست اگر عزیزان جام غور وسایر اصحاب قلم در باب این پیشنهاد فکر کنند. « جایزه ی جام » اگر ایجاد شود بدون شک در آینده  اهمیت بسیاری خواهد یافت. بنیاد جهانداران غوری نیز که  حقیقتا در این سالها برای فرهنگ وتاریخ سرزمین باستانی مان زحمات بسیاری کشیده اند می توانند در مورد این موضوع همکار جام غور باشند. به هر حال  این نوشته ، فقط وفقط یک پیشنهاد بود.