آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تبریکی سال نو‏

غوری های نامدار ودارای    افتخارات  باشکوه.

بنیاد فرهنگی  جهانداران غوری   سال  نو خورشیدی  1390 را  برای   کافه ملت   سربلند افغانستان  وتمام جهانداران غوری    داخل  وخارج  افغانستان   تبریک وتهنیت   گفته  برای  تمام  غوری ها    غوری تبار ها   وهمه ای   غوری  دوستان    وافغانستان   دوستان  سر زمین  های مختلف   تبریک  وتهنیت  گفته    سعادت بهروزی     موفقیت     کامگاری وارامش   روزگار  را  برای همه گان  از بار گاه  حضرت  حق  استدعادارد.

ما  میخواهیم    کسانیکه   تشویش دارند ودر  بعضی از    لینک ها   نظریه  میدهند  که  تاسیس   وایجاد    بنیاد  فرهنگی  جهانداران غوری    مانند  دیگر   شورا   ها  ونهاد  ها  خدای ناخواسته   به  نفع   شخصی  می چرخد   وروی    اهداف   معین حرکت  میکند    باید   بدانند که   زنده  ساختن  تاریخ   ومعرفی   تمدن درخشان  سلاله   نامدار  غوری ها   وغوری  تبار  ها همت   وغیرت واز  خود  گزری   میخواهد  تا به     بشریت  امروزی وحکومت  داران   امروزی   ثابت  سازند    غوری ها روزی   روزیگاری سر زمیین  های  پهناوری   را رهبری  میکردند   واز  مرو تل  بنگال  وچین  وماچین   بسیار  به  سادگی   رهبری  میکرند. دوست  عزیز  که  تشویش   دارید    به   سرنوشت    غوری  ها  معامله   میگردد  با  قاطعیت  برای تان  گوشزد  مینماییم  که   رهبری   بنیا  دفرهنگی  جهانداران غوری   گام را  که برداشته انده بامتانت   وامانت داری  انرا پیش  خواهد برد  وجای  تشویش را برا ی   ابراز  نظر کننده گان منفی  فکر  نمی گذارد سال  نو 1390را   به  تمام   شما   عزیزان  تبریک  میگوییم.

بااحترام
دفتر مرکزی  بنیاد  فرهنگی   جهانداران  غوری