آرشیف

2015-6-25

سجاد ساحل

ورکشاپ ازدواج‌ های اجباری و قبل از بلوغ از دیدگاه اسلام

ورکشاپ سه روزه آموزشی حقوق بشر در مورد ازدواج های اجباری و قبل از بلوغ؛ توسط بخش تعلیمات کمیسیون مستقل حقوق بشر- دفتر ولایتی غور، از تاریخ 11 الی 13 جوزا 1393 در گرماب ولسوالی لعل و سر جنگل دایر گردید. در این ورکشاپ چهل نفر( 18 خانم و22 مرد ) از عضای شوراهای انکشافی 8 قریه، پرسونل معارف، اعضای شبکه جامعه مدنی وکمیته صلح جوانان دایر گردید.
طی این سه روز موضوعاتی از قبیل؛ معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای ملی حقوق بشر، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، اساسات حقوق بشر( مفاهیم و تاریخچه حقوق بشر، انواع و ویژگی‌های حقوق بشر، حقوق بشر در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی)، ازدواج‌های اجباری و قبل از بلوغ از دیدگاه اسلام، شرایط ازدواج، اضرار ازدواج‌های اجباری و قبل از بلوغ توسط معاون بخش تعلیمات ارائه گردیده و ورکشاپ با یک کار گروپی در مورد قاچاق اطفال(عوامل، پیامد وراه‌های پیشگیری آن) به پایان رسید.
اشتراک کنندگان، ورکشاپ را مفید ارزیابی نموده و در فورمه‌های ارزیابی در مورد ترویج حقوق بشر همکاری مردم را ضروری خوانده و تعهدات شان را در ا ین زمینه ابراز داشتند. در ختم ورکشاپ اشتراک کنندگان از برنامه آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلان حمایت نموده و فیصله نامۀ 4 ماده‌ای را جهت شرکت در انتخابات، اضرار ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت، جلوگیری از عرف و عنعنات ناپسند صادر نموده و تاکید نمودند که؛ این فیصله نامه در 8 قریه از طریق شوراهای انکشافی به اطلاع عموم مردم رسانیده شود. درپایان ورکشاپ اشتراک کننده‌ها به نکات ذیل اشاره داشتند:
1-تمام مردم مسؤلیت دارند، بخاطر تعیین سر نوشت سیاسی آینده شان در انتخابات 24 جوزا سال 1393 گسترده‌تر از گذشته اشتراک نموده و رئیس‌جمهور آینده شان را تعیین نمایند.
2- ازدواج‌های اجباری و قبل از بلوغ مخالف ارزش‌های اسلامی بوده وضررهای جبران نا پذیر را از قبیل قتل، فرار از منزل، بربادی و جدایی(فروپاشی) خانواده‌ها را در پی‌دارد.
3-مجبور ساختن دختران و پسران در مسئله ازدواج از طرف والدین مخالف ارزش‌های اسلامی بوده و تمام خانواده‌های محترم این مسئله مهم را در ازدواج‌های فرزندان شان در نظر داشته باشند.
4 اخذ طویانه‌های گزاف و برگزاری محافل عروسی با مصارف زیاد که بسیاری از مردم قادر به پرداخت آن نیست مخالف دین اسلام بوده لذا اهالی محترم و خانواده‌ها بخاطر خوش بختی فرزندان شان این مشکل را در نظر بگیرند.
فیصله هذا از طرف اشتراک کنندگان این ورکشاپ برای تمام مردم محل، قریه‌جات و خانواده‌ها اطلاع رسانی گردیده وکاپی این فیصله به قریه‌جات در دسترس مردم قرار داده شود.