آرشیف

2014-11-10

jameghor

محفلی جهت آگاهی دهی از جایگاه زنان

بنیاد فرهنگی و اجتماعی شفقت

بنیاد فرهنگی و اجتماعی شفقت ، با سلسلۀ فعالیت های قبلی خویش امروز محفلی را جهت آگاهی دهی از جایگاه زنان و محو خشونت علیه آنان ، با پشتیبانی مالی بودجۀ مبتنی بر اجراآت والیان (P.B.G.F ) دایر کرد.

این محفل که در سالون کانفرانس های ریاست اطلاعات و فرهنگ ، دایر گردید، در آن تعداد زیادی از خانم ها و آقایان شرکت داشتند که نمایندۀ مقام محترم ولایت ، نماینده شورای ولایتی ، رئیس حقوق بشر ، رئیس کار امور اجتماعی ، سرپرست ریاست حج و اوقاف ، نمایندۀ شورای علما و اعضای جامعۀ مدنی نیز از اشتراک کننده گان این محفل بودند.

محفل ، با تلاوت نمودن آیات قرآن مجید آغاز گرید. بعداً سخنرانان این محفل که رئیس بنیاد فرهنگی و اجتماعی شفقت ، نمایندۀ مقام ولایت ، سرپرست ریاست حج و اوقاف ، رئیس حقوق بشر ، رئیس کارو امور اجتماعی و نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ بودند ، هریک به سهم خویش ، حقوق و جایگاه زنان را از دیدگاه قرآن و قانون اسلامی بیان کردند.

تمام سخنرانان محفل ، روی این مسئله تأکید کردند که زنان هم مانند مردان ، انسانند و هیچ تفاوت انسانی در بین زنان و مردان ، نزد خداوند از لحاظ معنویت وجود ندارد. تنها درجات و برتریی که اسلام برای مردان در نظر گرفته ، صرف مرتبط به امور دنیوی است و هیچ ربطی به مسایل اخروی و معنوی ندارد. روی این اصل ، باید تمام افراد جامعه بدانند که ظلم و بیدادگری های که روی پیکرۀ زنان بود و زنان را به عنوان کالای قابل خرید و فروش در جامعه می دانستند ، آنها همه رسوم و عادات زمان جاهلیت بوده که اسلام عزیز ما ، مشت محکم و تردید جاویدانۀ بر دهان سمتگران عهد جاهلیت فرو کوفته و زن و مرد را انسان های بلاتفاوت خطاب می کند ، همۀ مسلمانان توجه داشته باشند که اگر در بین جامعۀ اسلامی ،آن رفتار های نا عادلانه را بر زنان روا می دارند، بدون شک چنین انسان های گرفتار عادات جاهلیت شده اند.
سپس اصرار بر آن شد تا هر فرد جامعه ، در مبارزه با این خشونت های ناخوب ، ذهنیت های غلط و روش های خرافی که در جامعۀ ما حاکم است مبارزه کرده ، در خانواده و جامعۀ خویش سعی و تلاش انسانی و ایمانی را دریغ نفرماید.

محمدنصیر توکلی
منشی بنیاد فرهنگی و اجتماعی شفقت – 8/7/1391

 

مطالب مرتبط