آرشیف

2014-11-10

jameghor

طرح مشورتی برای برگزاری انتخابات شفاف در ولایت غور

ارگان ملی واجتماعی جوانان افغانستان
کمیته ولایتی غور
 
روز یک شنبه  14 سنبله جلسۀ مشورتی به خاطر برگزاری انتخابات سالم وشفاف در ولایت غور به ابتکار دفتر ولایتی ارگان ملی واجتماعی جوانان افغانستان با اشتراک نهادهای مدنی ، نمایندۀ شورای ولایتی ، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنر های کمیسیون شکایات انتخاباتی ، قوماندان هماهنگی اوپراتیفی غور، رییس دار المعلمین عالی ، نمایندۀ یوناما، سارنوال ولایت، مسوول فیفا، نمایندۀ NDI  ، مسوول اوپراسیون قوماندانی امنیه غور، مشاورسیاسی PRT ، نمایندۀ سفارت ایالات متحد امریکا و نمایندۀ USAID  در دفتر ارگان ملی برگزار گردید. این جلسه با سخنان افتتاحیۀ محمد حسن حکیمی رییس ارگان ملی جوانان آغاز شد و سپس معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات،  پروسۀ استخدام ناظمین وکارمندان محلات  رأی دهی  را به حاضرین توضیح داد و از هماهنگی های ایجاد شده با نیروهای امنیتی در بارۀ برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه صحبت کرد. سپس برید جنرال سید اسدالله علومیار قوماندان هماهنگی  از آمادگی های امنیتی برای برگزاری انتخابات خبرداد وعلاوه کرد که در زمان انتخابات کندک  اردوی ملی که همین اکنون حرکت نموده به ولایت غور خواهد آمد ومناطق تیوره ، پسابند ، دولینه ، شویج و دیگر نقاط آسیب پذیر را تحت پوشش قرار خواهد داد و افزون بر این ، یک کندک تازه  از نیروهای آیساف در مرکز ولایت جابجا خواهد شد وهلی کوپتر های ناتو به شکل آماده باش در میدان هوایی  چغچران  مستقر خواهند گردید.  بعداً استاد غلام ربانی هدفمند کمیشنرکمیسیون شکایات انتخاباتی فعالیت های کمیسیون  را تشریح نموده ، خاطرنشان ساخت که در  انتخابات امسال، برای دفتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایات صلاحیت تحقیق و بر رسی به شکایات انتخاباتی داده شده واین کمیسیون مانند گذشته نیست وبدون هیچ گونه تسامح وتساهل با تخلف کننده ها برخورد قاطع صورت می گیرد و آرای تقلبی، باطل اعلان گردیده ومتخلفین به ارگان های عدلی وقضایی معرفی می شوند.            
  سخنران دیگر جلسه مولوی رمضان آخوندزاده عضو شورای ولایتی بود که  درسخنانش روند استخدام ناظمین و کارمندان محلی انتخابات را سوال برانگیز خواند وهشدار داد که در سالهای قبل قسمت اعظمی از تقلب ها وتخلف ها از جانب کارمندان انتخابات به شمول افراد پولیس و زور مندان محل صورت گرفته است که باید در این رابطه توجه وجدّیت کامل صورت گیرد. همچنان آخوند زاده از کم شدن تعداد محلات رأی دهی به عنوان نمایندۀ مردم  ابراز نگرانی کرد وگفت این عمل از یک طرف باعث ضایع شدن حق رأی دهندگان می شود و از جانب دیگر مشکلات وجنجال های را به بار می آورد که باید مسوولین برای رفع این معضله اقدامات عاجل روی  دست گیرند.
   دین محمد شکیب مسوول فیفا در غور نیز از شفافیت انتخابات به سهم خویش اطمنان داد وگفت که ناظران فیفا  امسال بیشترینه از میان دانشجویان انتخاب شده اند وبا توجه به آموزش های که که قرار است به آنها داده شود وبا توجه به کنترولی که فیفا بالای کارمندان خود خواهد داشت ، شفافیت انتخابات بسیار امید وار کننده خواهد بود و تمام تخطی ها وتخلفات مستند سازی شده وبه مقامات دفترمرکزی فیفا  ودیگر مراجع مسوول سپرده خواهد شد.
   در اخیر جلسه گل احمد حیدری سارنوال ولایت ، استاد فایق رییس دارالمعلمین ، استاد فضل نمایندۀ دفتر ملل متحد و گل احمد عثمانی رییس بنیاد جوانان وتحصیلکردگان نیز نظرات و پیشنهادهای خویش را در مورد برگزاری انتخابات سالم تر وشفاف تر ابراز داشتند وبه مقامات مسوول گوشزد نمودند که مشوره های جلسه را باید در صحنۀ عمل تطبیق نمایند.  قابل یاد آوری است که تمام مسوولین ذیربط از آمادگی های کامل برای برگزاری یک انتخابات قناعت بخش سخن می گویند وبه مردم اطمنان می دهند که انتخابات 27 سنبله ان شاالله به شکل رضایت بخش برگزار گردیده وبا متخلفین  برخورد قاطع وشدید صورت می گیرد وتمام آرای که به شکل تقلبی به صندوق ها ریخته می شوند باطل اعلان گردیده وتخلف کننده ها ومتقلبین حتما مجازات می شوند.

 بااحترام
محمد حسن حکیمی
ریس کمیته ولایتی جوانان ولایت غور