آرشیف

2015-7-11

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

شماره 22 ماهنامه شنسبانیه

به افتخار حلول عید پرمیمنت سعید رمضان، شماره ۲۲ماه سرطان ۱۳۹۴ ماهنامه شنسبانیه  با قطع و صحافت زیبا و محتوای عالی علمی، ادبی، فرهنگی و هنری از چاپ برآمد.

مدیریت ماهنامه می بالد که در مدت ۲۲ماه و نشر ۲۲ شماره از شنسبانیه دست های طلایی نویسندگان، قلم زنان، هنرمندان، جوانان و شعرای خوش قریحه ی هموطن مانرا بدون تمایز محلی و منطقوی، لسانی و نژادی با خود داشته و صفحات این ماهنامه را همیشه مشحون از ترنم کلام زیبای شان داشته اند.

برای دریافت شماره 22 ماهنامه شنسبانیه اینجا را کلیک نمائید.