آرشیف

2015-8-28

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

شماره ۲۴ ماهنامه شنسبانبه

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

مدیریت ماهنامه شنسبانیه

سفردوساله ی ماهنامه شنسبانیه به موفقیت تمام انجامید، نامه فرهنگی بنیاد جهانداران غوری وارد سومین سال فعالیتش گردید، در این ماه ( سنبله ۱۳۹۴) بیست و چهارمین شماره ی شنسبانیه با قطع و صحافت زیبا، مطالب علمی، تاریخی، ادبی و هنری از چاپ برآمد امید وارست، قلمبدستان گرامی ما در سال سوم این ماهنامه وزین بهمان منوال در غنای نشریه شان مبادرت داشته و برای مردم خودموضوعات ناب و خواندنی را عرضه دارند.
مدیریت ماهنامه شنسبانیه همت والاو قدرشناسی مردم شریف کشور بخصوص غوری های با عزت را در راستای علاقمندی و همکاری به این نامه ی فرهنگی می ستاید و دست توانمند شانرا صمیمانه می فشارد.

برای دریافت و مطالعه شماره بیست و چهارم ماهنامه شنسبانیه اینجا را کلیک بفرمائید.