آرشیف

2019-9-9

jameghor

شماره ماه اسد 1398 ماهنامه سام

28 اسد1398 برابر به صدمين سالگرد استرداداستقلال كشورعزيزمان افغانستان ميباشد، يكصدسال قبل ازامروز در زمان پادشاهي اعليحضرت امان الله خان قيام سراسري مردم سلحشور، قهرمان وتاريخ ساز افغانستان عليه استعمارانگليس كه آفتاب درقلمرواستعماري آن غروب نميكرد آغازگرديد ملتي غيورو باايمان افغانستان ازتمام مليت ها و اقوام ساكن كشوركه نهال آزادي را باخون پاك خويش درتمام دورانها پرورش داده اند دراين روزحماسه سازوسرنوشت سازداوطلبانه اشترك كردندبريتانياابرقدرت آنوقت رابه زانودر آوردند وافتخارجاويدانه آفريدند روح شان شادويادشان گرامي باد.

شماره ماه اسد 1398 ماهنامه سام