آرشیف

2015-11-23

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

شماره بیست و هفتم ماهنامه شنسبانیه

بخش فرهنگی وارتباطات دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
مدیریت ماهنامه شنسبانیه
شماره (۲۷) شنسبانیه بمناسبت (هشتصدوسیزدهمین)سال وفات جانگداز سلطان بزرگ و امپراطور سترگ جهان اسلام سلطان غیاث الدین محمد سام غوری واز بابت ماه قوس ۱۳۹۴ با محتوای علمی، ادبی، تاریخی و هنری از چاپ برآمد، شنسبانیه ارگان نشراتی بنیادجهانداران غوریست که هرماه باکیفیت بیشتر ازپیش در خدمت هموطنان گرامی قرار داده می شود. احترام!
 

برای دریافت ماهنامه اینجا را کلیک نمایید.