آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

دعـــــــــــوت نامه

بخش فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

دفتر ولایتی بنیاد جهانداران غوری در ولایت بادغیس از محصلین عزیزیکه در پوهنتون بادغیس مشغول فرا گیری دانش اند صمیمانه می طلبد تا در جهت تقویه معنوی بنیادکه خانه مشترک همه غوری ها و غوری تباران است به این دفتر همکاری نموده و در جهت رشد وشگوفایی آن مساعی همه جانبه نمایند.

دیار حنظله موجی خروشان

محصلان غور با غیورم

به بادغیس مایه فخر و سرورم

حضور تان بما کحل البصر شد
بروشنایی فرهنگ چون قمر شد

که بادغیس پارهء از غور باشد
زظلمت ها گذشت با نور باشد

به بادغیس گشته این بنیاد روشن
نمای غیرت اجداد و فرهنگ

کنون از نام نیکوی نیاکان
گشاده دفتر شاهان دوران

به استقبال تان لحظه شماریم
بیا پرورده ی یک نو بهاریم

بیا روشن کنیم نام نیاکان
حمایت گر شویم از نام ایشان

بیا از افتخار غور گوئیم
زظلمت بگذریم از نور گوئیم

دیار حنظله موج خروشان
زغورم نقشه ها دارد فراوان

الهی بخش به بنیاددرتوانش
چوشمع سوزد بجمع غوریانش

هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری قلعه نو مرکز ولایت بادغیس
تاریخ 18حمل 1392