آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

در پــایــــــان کورس ده روزه آموزگاران حقوق بشر:

 

"مسؤلیت خود را ازاین پس چند برابر می بینم"

 

 

کورس ده روزه آموزگاران حقوق بشر، به تاریخ 15 سنبله 1393 طی محفلی با حضور اقای نور نماینده مقام ولایت غور، سهیل نماینده ریاست کار وامور اجتماعی، شهدأ ومعلولین، نماینده ریاست معارف و جواد رضایی رئیس دفتر حقوق بشر – غور، نماینده نهاد های مدنی و خبرنگاران، که از سوی بخش تعلیمات و مطبوعات دفتر ولایتی غور برگزار شده بود؛ موفقانه به پایان رسید. دراین کورس ده روزه بیست و دو تن (13 مرد و 9 زن ) از متعلمین، محصلین، معلمین و فعالین مدنی اشتراک داشتند.
در محفل توزیع تصدیق نامه های کورس ده روزه حقوق بشر، در ابتدأ آقای رضایی رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ریاست های معارف، پوهنتون ، دارالمعلمین و نهاد مدنی ، که با اعزام شاگردان و محصلین مستعد، در برگزاری این کورس با بخش تعلیمات ومطبوعات این دفتر همکاری نموده اند؛ تشکر و قدردانی نمود. وی همچنان از موضوعات تدریسی ده روزه یاد کرد و گفت:" این آموزگاران در طول ده روز، حقوق بشر، حقوق زن، وحقوق اطفال و رابطه اسلام و حقوق بشر را به شکل اساسی آموزش دیده اند کار های گروپی ودو امتحان نیز از اشتراک کنندگان برای اطمینان از یاد گیری وشیوه ارائه مطالب اخذ گردید". وی افزود:" انتظار ما از آموزگاران حقوق بشر اینست، که با مفاهیمی که آشنا شده اند، در قریه ها و ولسوالی ها این مفاهیم را دربین مردم انتقال دهند و برای تأمین عدالت ، حاکمیت قانون ، صلح وامنیت و از حقوق مردم در هرجایی از این خاک دادخواهی نمایند"
آقای "نور" نماینده مقام ولایت غور، از تمام فعالیت های کمیسیون در سطح ولایت غور، تشکر وقدردانی نموده، گفت:" در دورترین نقاط این ولایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعال بوده است و من شاهد برگزاری کورس ها، ورکشاپ ها وجلسات زیادی از سوی این نهاد بوده ام. در ولسوالی های تیوره ، پسابند، ساغر و…کارمندان کمیسیون، زن و مرد سفر نموده اند واز حقوق مردم نظارت کرده اند. ماهنامه حقوق بشر کمیسیون در دور ترین قریه های این ولسوالی توزیع می گردد." وی در پایان صحبت هایش تاکید نمود:" من هم به نوبه خود از این آموزگاران جوان تقاضا دارم که این آموخته های شان را با مردم قریه ها شریک نمایند".
دوتن از اشتراک کنندگان این کورس به نمایندگی از بقیه اشتراک کنندگان صحبت نمودند. خانم نسیمه نوری گفت:" ما از خیلی چیز ها که آگاه نبودیم، آگاه شدیم. با حقو ق هجده گانه ، حقوق اطفال و حقوق زنان آگاه شدیم. با سؤ تفاهماتی که در مورد حقوق بشر وجود دارد، آشنا شدیم، بخاطر عدم آگاهی، مردم می گویند که حقوق بشر از غرب آمده است!" خانم نوری در ادامه تاکید کرد:" وظیفه ماست که در قریه جات آگاهی دهیم وما امید واریم با همکاری حقوق بشر این کورس ها را در قریه ها برگزار نمائیم".
محمد صادق "صبا" به نمایندگی از اقایان اشتراک کننده دراین کورس ده روزه گفت:"ما از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر وقدردانی می کنیم، که موضوعات خوبی را پیشکش ما نمودند. ما با مکلفیت های دولت وشهروندان در قبال حقوق بشر آشنا شدیم و تقاضا داریم، برنامه ها را گسترش دهند، تا مشکلات جامعه ما را کاهش دهند".
خانم فاطمه احسانی درحین اخذ تصدیق نامه خود گفت:" مسؤلیت خود را از این پس چند برابر می بینم!"
قابل یاد آوری است ؛ دراین کورس ده روزه موضوعات معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعاریف حقوق و حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اعلامیه قاهره ، حقوق هجده گانه، حقوق اطفال، قانون تخلفات اطفال، قانون منع خشونت علیه زنان، کنوانیسیون ها و محیط زیست مورد بحث قرار گرفت و 22 تن از اشتراک کنندگان (9 زن و 13 مرد) با موضوعات یاد شده کاملا" آشنایی حاصل نمودند. پایان

 

مسؤلیت خود را ازاین پس چند برابر می بینم

 

مسؤلیت خود را ازاین پس چند برابر می بینم